Gå rett til innhold
<
<
ReWrite New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

ReWrite New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Dollarphotoclub#66639942, , ReWrite3, ,

Kilde:
Dollarphotoclub#66639942

IStockphoto#000003929365, , ReWrite2, ,

Kilde:
IStockphoto#000003929365

ReWrite - New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

I flere tiår har bioteknologiens rolle i bærekraftig landbruk vært omdiskutert, og betydningen til nye teknikker som genredigering er nå i sentrum av diskusjonen. Enkelte av disse teknikkene, som CRISPR/CAS, hevdes å være enklere, billigere, mer presise enn tidligere former for bioteknologi, som for eksempel tradisjonell genmodifisering (GM). Det hevdes også at de nye teknikkene er naturlige fordi de ikke nødvendigvis involverer innsetting av gener fra andre arter.

Den raske implementeringen av teknologien gjør at beslutningstakere nå må navigere i dette nye og kontroversielle feltet. Både det etiske og det regulatoriske rammeverket for vurdering av genteknologi trenger oppdatering.

Katrine Jaklin, NORCE, Jason Delborne, Jason Delborne Ardna Re Write, , Jason Delborne

Kilde:
Katrine Jaklin, NORCE

Jason Delborne

ReWrite tilbyr kunnskap som hjelper beslutningstakere med å utvikle politikk og regelverk for å møte utfordringen med å utvikle bærekraftige matsystemer. Vi foretar miljøetiske analyser av hvordan menneske/natur-relasjoner påvirker og blir påvirket av bruk av genteknologi, og foreslår et nytt rammeverk basert på relasjonell etikk, og begrepene om integritet og aktørskap står sentralt. Vår diskursanalyse bidrar til økt forståelse av hvordan ulike mennesker og grupper tenker, kommuniserer og debatterer genredigering. For å legge til rette for offentlig deltakelse og stimulere til kreativ tenkning, skal forskningen drives og formidles i samarbeid med designere.

ReWrite finansieres av Norges forskningsråds program SAMKUL – samfunnets kulturelle forutsetninger. Prosjekter i SAMKUL-programmet produserer kunnskap relevant for store utfordringer knyttet til mennesker og natur, teknologi og materielle omgivelser, kunnskap, velferd og økonomi.

Kontaktperson

Trine Antonsen

Forsker II - Tromsø

tria@norceresearch.no
+47 56 10 78 88

Prosjektfakta

Navn

ReWrite New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Status

CONCLUDED

Periode

01.10.18 - 30.06.23

Sted

Tromsø

Totalt budsjett

9.000.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://www.rewriteproject.net/

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Sigfrid Kjeldaas
Jeremie McGowan

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev