Open Lab 02 Kristian Otto Sonja 2
Et simuleringsmiljø for testing og kvallifisering av ny teknologi

OpenLab Drilling

Hva gjør vi

Nå har NORCE og Universitetet i Stavanger etablerert en unik forskningsinfrastruktur som utnytter kraftige dataressurser til utvikling og uttesting av morgendagens bore- og brønnteknologi. Forskningsinfrastrukturen OpenLab anvender verdens mest avanserte beregningsmodeller utviklet ved NORCE for å gjenskape de fysiske prosessene som skjer under en bore- og brønnoperasjon.

Hvorfor er dette viktig

Norge er et foregangsland for energieffektivisering og minimalt fotavtrykk av olje-og gass produksjonen. Næringslivet og forskningsmiljøene i Norge leder an i skifte mot mer datastyrte operasjoner for å sikre at boreprosessen foregår så sikkert og skånsomt som mullig med lavest mulig karbonavtrykk. Til dette utvikles det ny teknologi som utnytter store datamengder og kunstig intelligens for optimatlisering av boreprosessen. OpenLab er en infrastruktur for uttesting og kvalifisering av ny teknologi og nye arbeidsprosesser. OpenLab er også med på å fornye utdanning innenfor petroleumsfaget og er derfor viktig i utdanning av morgendagens ingeniører og forskere.

Mål

OpenLab har stor betydning for forskningsmiljøer og næringslivet som jobber med å forbedre metoder og utstyr for sikrere og mer kostnadseffektive bore- og brønnoperasjoner. OpenLab muliggjør realistiske simulerte scenarier som er nødvendig for å trene på kritiske hendelser, eller for studier som ser på endring av organisasjon og arbeidsprosesser ved innføring av ny teknologi.
OpenLab har vært tilgjengelig siden våren 2018 og tatt i bruk i undervisning i samarbeid med Universitetet i Stavanger, NTNU, Universitet i Agder, og utenlandske universitet, spesilelt i Canada, USA, Tyskland og Brasil.

Aktuelt