Gå rett til innhold
<
<
Ocean-based Negative Emission Technologies (OceanNETs)

Ocean-based Negative Emission Technologies (OceanNETs)

OceanNETs - Et europeisk prosjektsamarbeid

FNs klimapanel (IPCC) fremhever at det er helt nødvendig å redusere utslipp av klimagasser som karbondioksid. Det som er mindre kjent er at IPCCs spesialrapport om global oppvarming legger vekt på at vi vil trenge å ta i bruk negative utslippsteknologier (NETs) for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C. Slike teknologier har det til felles at de kan fjerne karbondioksid fra atmosfæren. Ved å bruke dem kan vi fjerne mer karbondioksid fra luften enn vi faktisk slipper ut. Da vil mengden karbondioksid i atmosfæren gå ned, og drivhuseffekten vil sakte reduseres.

Hittil har forskningsfokuset stort sett vært på landbaserte NETs, men det vil være svært vanskelig å nå klimamålene med landbaserte NETs alene. Havet dekker 70 % av jordkloden og havet fanger og lagrer store mengder karbon. Negative utslippsteknologier som er havbaserte kan derfor ha en høy kapasitet til å lagre karbon. Forskning på havbaserte NETs er fortsatt begrenset.

Det store europeiske prosjektsamarbeidet «OceanNETs» undersøker gjennomførbarheten og effektene av nye havbaserte NETs gjennom en tverrfaglig forskningstilnærming. NORCE og 14 andre europeiske samarbeidspartnere ønsker å finne ut om havbaserte NETs kan spille en viktig og bærekraftig rolle i å nå de klimamålene vi har satt oss.

Derfor ønsker vi å se nærmere på:

  • hvilken påvirkning havbaserte NETs har på samfunnet og på miljøet
  • utfordringer knyttet til politisk kontroll og styring
  • samspill mellom hav- og landbaserte NETs
  • risiko og fordeler med de ulike teknologier, og betydningen slike faktorer har for teknologienes effektivitet og gjennomførbarhet

OceanNETs er et tverrfaglig prosjekt. Prosjektet innebærer tett samarbeid mellom anerkjente forskere fra økonomiske, politiske, juridiske, sosiale og naturvitenskapelige vitenskaper og etablerer en tett dialog med andre interessegrupper. Prosjektet vil bidra med viktig ny kunnskap til pågående internasjonale og nasjonale vurderinger av mulige alternativer for klimareduksjon.

Hvordan bidrar NORCE inn i OceanNets-prosjektet?

Både klimaforskere og samfunnsforskere i NORCE er involvert i OceanNets-prosjektet.

Forskere i NORCE Helse og samfunn er involvert i et delprosjekt hvor målet er å bygge kunnskap omkring folks oppfatninger og aksept av negative utslippsteknologier (NETs). Mange av disse teknologiene er ukjente for folk flest, og man vet foreløpig lite om hvilke oppfatninger allmenheten har rundt bruk av NETs for å bekjempe global oppvarming. Våren 2022 vil det bli gjennomført en deliberativ meningsmåling med tilfeldig utvalgte deltakere fra befolkingen. Hensikten med arrangementet er å finne ut hva innbyggerne i Norge mener om negative utslippsteknologier etter at de har brukt tid på å tenke gjennom aktuelle tema, og diskutert for- og motargumenter med andre. Vår forskningsgruppe har som mål å gi balansert informasjon som vil gi et godt grunnlag for å diskutere med medborgere og deretter kunne danne seg individuelle meninger. Etter arrangementet vil diskusjonene og svarene fra deltakerne bli analysert og brukt i videre forskningsarbeid.

Forskere i NORCE Klima og Miljø er involvert i et delprosjekt ​​hvor målet er å bedre forstå potensialet, bivirkningene og usikkerheten knyttet til ulike havbaserte negative utslippsteknologier. Dette gjør vi ved å ta i bruk numeriske modeller av jordsystemet. I NORCE bruker vi den norske jordsystemmodellen NorESM (https://expearth.uib.no/) (https://www.noresm.org/), som vi utvikler og vedlikeholder sammen med våre kolleger ved Bjerknessenteret, og i Oslo. En jordsystemmodell er en klimamodell som også inkluderer jordas kjemi og biosfære. Vi trenger slike modeller for å vurdere negative utslippsteknologier siden de fleste av disse teknologiene fungerer ved å forsterke biologiske eller kjemiske prosesser i jordsystemet. Helt konkret vil vi bruke NorESM for simuleringer av havalkalisering (https://www.oceannets.eu/ocean-alkalinization/) og direkte fjerning av karbon fra sjøvann.

Kontaktperson

Gisle Andersen

Forsker I - Bergen

gian@norceresearch.no
+47 56 10 76 01

Prosjektfakta

Navn

Ocean-based Negative Emission Technologies - analyzing the feasibility, risks, and co-benefits for stabilizing the climate (OceanNETs)

Status

Aktiv

Periode

01.06.20 - 31.05.24

Sted

Bergen

Totalt budsjett

77.100.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://www.oceannets.eu/

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

EC/H2020

Prosjekteier

GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Prosjektmedlemmer

David P. Keller
Anusha Sathyanadh
Helene Østlie Muri
Anders Hammer Strømman
Christian Traeger

Samarbeidspartnere

NORCE, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitet i Oslo
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev