Gå rett til innhold
<
<
ISORTx: Intelligent automatisert sortering og demontering av tekstilavfall basert på spektralavbildning og maskinsyn

ISORTx: Intelligent automatisert sortering og demontering av tekstilavfall basert på spektralavbildning og maskinsyn

Colourbox, , COLOURBOX62304161, ,

Kilde:
Colourbox

Innen 2025 skal alle EU-land inkludert Norge få regler som pålegger landets fabrikker å sikre separat innsamling av tekstilavfall.

Dette NORCE-ledede prosjektet sikter mot å automatisere de mengder av tekstilavfall som kommer inn, gjennom utvikling av ny teknologi. Utviklingspartner her fra akademia er Universitetet i Agder, mens industripartnere er Avfall Norge, Avfall Sør, ROAF- Romerike avfallsforedling, UFF Norge, Norsk Tekstilgjenvinning, Norsk Tekstilsortering og Norsk Elektro Optikk.

Gjennom samarbeid mellom akademia, industri og offentlige selskaper skal vi bidra til omstrukturering av verdikjeden for tekstilavfall mot grønn vekst og overgang til sirkulær økonomi. Vi bruker kompetansen på sensorteknologi, kunstig intelligens, mekatronikk, robotikk som allerede er godt etablert i Agder både hos NORCE og UiA. Slik vil prosjektet løse forskningsutfordringer knyttet til å sikre en kontinuerlig og høykvalitets strøm av polyester tekstilavfall for fremtidig gjenvinningsvirksomhet.

I dag er sorteringsteknologiene for premature og manuelle og blandingstekstiler kan vanskelig sorteres. Ved dette prosjektet tar vi i bruk teknologier som kan muliggjøre at tekstilressurser kan sirkulere gjentatte ganger gjennom forsyningskjeden. Vi må bygge automatisert sortering etter klesplaggets sammensetning. Vi må sikre automatisert forbehandling, fjerning av designelementer, knapper og glidelåser og demontering av store mengder flerlags plagg.

Her vil NORCE ta i bruk anvendt maskinlæring kombinert med nye spektrale bildebehandlingsteknikker. Det vil muliggjøre tekstil-til-tekstil resirkulering selv for komplekse flerlags klær. Slik kan vi i større grad også få tatt i bruk de råvarer som også finnes i flerlags plagg og som i dag i stor gard havner på søppelfyllinga.

Ved å muliggjøre sirkularitet i tekstilindustrien, vil tekstilene få nytt liv og skape en bærekraftig kjede samt inngå i et system som skaper verdi igjen og igjen.

Prosjektet ledes av NORCE og realiseres i samarbeid med avdelingen for ingeniørvitenskap ved Universitetet i Agder, og industripartnerne- se over. Prosjektet fikk rundt 5 millioner i støtte fra Regionalt Forskningsfond Agder med og startet opp høsten 2023. Industrien bidrar med egeninnsats tilsvarende 1,3 mill.kr.

Kontaktperson

Katarina Grujic

Seniorforsker - Kristiansand

kagr@norceresearch.no
+47 464 17 363

Prosjektfakta

Navn

ISORTx: Spectral imaging-based machine vision for intelligent automated sorting and disassembly of textile waste

Status

Aktiv

Periode

01.08.23 - 31.12.25

Sted

Kristiansand

Totalt budsjett

4.995.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Regional research fund Agder

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Martin Marie Hubert Choux
Ilya Tyapin

Samarbeidspartnere

Universitetet i Agder, Avfall Norge, Avfall Sør, ROAF-Romerike avfallsforedling, UFF Norge, Norsk Tekstilgjenvinning, Norsk Tekstilsortering, Norsk Elektro Optikk
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev