Gå rett til innhold
<
<
Ellen

Ellen Nordgård-Hansen

Seniorforsker

enor@norceresearch.no
+47 992 55 486
Jon Lilletuns vei 9 H, 3. et, 4879 Grimstad

Seniorforsker i NORCE Energi og Teknologi med arbeidsområder modellering, regulering, optimalisering og programmering. Som seniorforsker er Nordgård-Hansen ansvarlig for å gjennomføre, lede og generere prosjekter.

Nordgård-Hansen har doktorgrad i fysikalsk kjemi med en oppgave om aluminiumelektrolyse, og siv.ing. i fysikalsk kjemi med en oppgave om fasediagram for saltsmelter.

Gjennom sine mer enn 25 år med erfaring har Nordgård-Hansen ledet flere industriprosjekter og prosjekter finansiert av regionale forskningsfond. Hun har også brukt sin bakgrunn til å bidra innen en rekke felter. Eksempler er

  • vannkraft (regulering av Vøringsfossen og Østre Mardalsfoss)
  • vindturbiner til havs (tilstandsovervåking av fibertau til kraner eller forankring)
  • metallurgi (aluminiumelektrolyse, silisiumraffinering og røsteovner)
  • prosessindustri (PVC-produksjon, produksjon av plastslanger og av plastfiber)
  • maritime systemer (motorseiling og styring av luftputetrykk i SES-båter)
  • bygninger (luftkvalitet og kombinasjon av sol, bergvarme og batterier)
  • kvalitetskontroll av kjøtt og korn (NIR-kalibrering)
Ellen Nordgård-Hansen

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Energisystemer

Forskergrupper

Modellering og simulering

Mer info om Ellen

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter

Aktuelt