Gå rett til innhold
<
<
Katarina

Katarina Grujic

Seniorforsker

kagr@norceresearch.no
+47 464 17 363
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Grujic ble uteksaminert i 1999 fra Fakultetet for elektroteknikk, Universitetet i Beograd, Serbia, med spesialisering innen optoelektronikk og laserteknologi. Hun tok videreutdanning i Norge og fullførte sin doktorgrad ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Tromsø i 2007. Arbeidet hennes innebar manipulering av mikropartikler ved hjelp av integrert optikk («optical trapping») for Lab-on-a-chip anvendelser. Dypt interessert i tverrfaglig forskning, Grujic har oppnådd en bred utdanning og fullført nærmere femti kurs på universitetsnivå som spenner fra materialvitenskap og plasmafysikk, over signaldeteksjonsteori og kunstig intelligens til biomedisinsk instrumentering.

Grujic startet en karriere i anvendt forskning i 2008 som en av de fire første ansatte ved Teknova forskningsinstituttet i Kristiansand. Hun arbeidet med optikk og fotonikk-baserte inspeksjonsteknologier for krevende omgivelser (f.eks. under vanskelige siktforhold og/eller ved ekstreme temperaturer) i tett samarbeid med lokal metallurgisk og offshore boreindustri. Med sin brede bakgrunn bidro Grujic også til andre felt, f.eks. utreding av fremvoksende teknologier for overvåking av solcellepaneler gjennom innovasjonsprosjektet "Automatisering av feltinspeksjon i storskala solkraftverk". I perioden 2019 - 2021 ble Grujic med i NORCEs gruppe for Teknologi for helse, medisin og læring, og hadde en førsteamanuensis II stilling ved OsloMet, forskningsgruppe for biomedisinsk ingeniørfag.

Motivert av de store samfunnsutfordringer og "wicked problems" (problemer som er vanskelige å løse på grunn av ufullstendige, motstridende og skiftende krav), Grujic erkjente potensialet i de fremvoksende teknologiene og utvidet sine forskningsinteresser til også å inkludere biosensorer og digitale helseteknologier. Grujic er for tiden fokusert på utvikling av prosjektideer innen teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier rettet mot digitalisering av metallurgi, sirkulærøkonomi, samt utnyttelse av virkelighetsdata for å løse store samfunnsutfordringer, f.eks. diagnostikk, overvåking og behandlingsmetodevurdering gjennom utvikling av digitale biomarkører (objektive, kvantifiserbare fysiologiske og atferds data som samles inn og måles ved hjelp av digitale helseteknologier).

Katarina Grujic

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Biomarkører/ biologiske responser
Fjerninspeksjon
Helseteknologi

Forskergrupper

Modellering og simulering

Mer info om Katarina

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
A Review of Thermal Spectral Imaging Methods for Monitoring High-Temperature Molten Material Streams – Sensors 2023
Real-time Optical Sensing and Analysis for Understanding Extreme Metal Production Processes – 2022
Inspection and condition monitoring of large-scale photovoltaic power plants: A review of imaging technologies – Renewable and Sustainable Energy Reviews 2022
Long-term stable sapphire fiber Bragg grating sensors at 1400°C – Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2014
In situ monitoring of growth interfaces: a review of noninvasive methods – JOM 2012
3-D laser scanner system based on a galvanometer scan head for high temperature applications – Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2011
Dielectric microsphere manipulation and chain assembly by counter-propagating waves in a channel waveguide – Optics Express 2007
Manipulation of microparticles with integrated optics – 2006
Whispering gallery mode excitation in borosilicate glass microspheres by K+ ion-exchanged channel waveguide coupler – 2006
Simulations and velocity measurements for a microparticle in an evanescent field – Optical Review 2005
Sorting of polystyrene microspheres using a Y-branched optical waveguide – Optics Express 2005
Velocity distribution of Gold nanoparticles trapped on an optical waveguide – Optics Express 2005
Optical propulsion of microspheres along a channel waveguide produced by Cs+ ion-exchange in glass – Optics Communications 2004
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt