Gå rett til innhold
<
<
Integrated Renewable Resources and Storage: Operation and Management

Integrated Renewable Resources and Storage: Operation and Management

, , Grid int renew, ,

Et smartnett er et nettverk av enheter for produksjon, lagring og forbruk av energi. Sentralt i nettverket står et smart styringssystem som koordinerer produksjon og forbruk og kontinuerlig sørger for et optimalt samspill mellom enhetene i smartnettet slik at energikostnadene minimeres.

Utviklingen av et strømnett med en stor andel distribuert fornybar energiproduksjon krever at vi utforsker nye muligheter i skjæringspunktet mellom IKT, dataanalyse, nettsikkerhet og optimalisering av drift og styring. En betydelig forskningsinnsats er nødvendig for å integrere avansert analyse og modellering, storskala datainnsamling, simulering og systemintegrasjon.

Både India og Norge har ambisiøse og konkrete planer for økt utnyttelse av fornybare energikilder, særlig for vindkraft og solcellesystemer som en del av et smartnett. De to landene vil imidlertid ha ganske forskjellige forbruksprofiler, ettersom man i Norge bruker mye elektrisk energi på oppvarming, i motsetning til India hvor det brukes mer på nedkjøling.

De viktigste problemstillingene som skal undersøkes i dette prosjektet er:

  • Hvordan oppnår man optimal styring av et smartnett samtidig som man ivaretar fleksibilitet (blant annet hos forbrukere) og tar hensyn til de begrensningene nettet er underlagt?
  • Hvordan kan produksjon fra flere energikilder integreres og koordineres i et smartnett?
  • Hvordan sikrer man informasjonsflyten i et smartnett?
  • Hvordan etablerer man samhandling og dynamikk mellom sammenkoblede energikilder i et moderne grensesnitt?

Kontaktperson

Ellen Nordgård-Hansen

Seniorforsker - Grimstad

enor@norceresearch.no
+47 992 55 486

Prosjektfakta

Navn

Integrated Renewable Resources and Storage: Operation and Management

Status

CONCLUDED

Periode

02.01.20 - 31.03.23

Sted

Grimstad

Totalt budsjett

2.500.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

Universitetet i Agder

Prosjektmedlemmer

van Khang Huynh
Immanuel Ninma Jiya

Samarbeidspartnere

NORCE
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev