Gå rett til innhold
<
<
INCA: Innovation in municipal home-based healthcare services

INCA: Innovation in municipal home-based healthcare services

Dette prosjektet skal bidra med ny kunnskap om innovasjonsprosesser i kommuner. Norske kommuner utfordres av økt etterspørsel og høye forventinger til kommunale helsetjenester kombinert med knappe økonomiske ressurser og forventninger om minkende tilgang på kvalifisert personell. Kommunene må derfor utvikle løsninger som effektivt utnytter personalressursene, tilbyr jobber som tiltrekker nødvendig arbeidskraft, og utvikler tjenestelevering som møter samfunnets forventninger.

Prosjektet adresserer denne bærekraftsutfordringen i kommunale helsetjenester ved å følge og analysere innovasjonsprosesser som skal skape, utvikle, implementere, opprettholde, spre og oversette og realisere gevinster fra nye organiseringsmodeller for hjemmebaserte helsetjenester i to kommuner. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra NORCE (O. Øygarden & L.J. Gressgård) og Senter for Omsorgsforskning Vest / HVL (A. Fagertun & C. Øye), og Bergen og Bjørnafjorden kommune.

Tre case-studier vil til sammen dekke alle faser av innovasjonsprosessen, og resultatene som skapes. Funnene fra case-studiene vil bli analysert og sammenlignet med mål om at de skal bidra til både teoriutvikling og kunnskapsutveksling mellom forskere og praktikere. De overordnede forskningsspørsmålene er: Hva er nøkkelbehov og utfordringer i kommunalt innovasjonsarbeid, og hvordan håndteres disse av aktørene som deltar i innovasjonsprosesser i kommunale helsetjenester? Hvilken kompetanse trengs på ulike organisatoriske nivåer for gjennomføring av innovasjonsprosessledelse og innovasjonsarbeid, og for gevinstrealisering? Og hva er nøkkelelementene i oversettelseskompetanse for aktører på ulike organisatoriske nivåer, er kunnskapsmegling et element i oversettelseskompetanse, hvilken rolle spiller dette, og hvilke rolle har oversettelseskompetanse i innovasjonsprosessledelse og innovasjonsarbeid?

Prosjektfakta

Navn

INCA: Innovation in municipal home-based healthcare services

Status

Aktiv

Periode

01.09.21 - 31.08.24

Prosjektmedlemmer

Christine Øye
Anette Fagertun
Martin Nøkleberg