Gå rett til innhold
<
<
Sykepleiemangel - teamorganisering for bedre utnytting av kompetanse i kommunale helsetjenester.

Sykepleiemangel - teamorganisering for bedre utnytting av kompetanse i kommunale helsetjenester.

Å rekruttere rett kompetanse til de kommunale helsetjenestene er utfordrende. Særlig ventes mangelen på sykepleiere å øke ytterligere i årene som kommer. Prosjektet skal teste ut en ny løsning for å imøtekomme denne utfordringen, gjennom å utnytte den tilgjengelige kompetansen bedre.

Forskningsprosjektet forventes å gi økt kunnskap om hvordan kommunen kan organisere hjemmetjenestene for å nyttiggjøre ansattes spesialkompetanse mer effektivt. Resultatene skal kunne brukes til å forstå hvordan organisatoriske faktorer kan fremme og hemme samhandling, faglighet, autonomi, mestring og motivasjon blant ansatte. Forskningen gir dermed et viktig kunnskapsgrunnlag i både politisk og administrativt arbeid med å utvikle en bærekraftig og helseøkonomisk organisering av kommunal helse og omsorgstjeneste. Kommunehelsetjenesten har rekrutteringsutfordringer, i sær når det gjelder sykepleierkompetanse. Forskningsprosjektet skal gi kunnskap om hvorvidt mer målrettet bruk av humane ressurser med tydelige definerte yrkesroller, øker motivasjonen blant ansatte. Økt kunnskap om faktorer som motiverer helsepersonell, er viktig i rekrutteringsøyemed. For brukerne og pårørende forventer vi at ovennevnte effekter gir økt profesjonalitet og kvalitet i tjenestene.

Prosjektfakta

Navn

Sykepleiemangel - teamorganisering for bedre utnytting av kompetanse i kommunale helsetjenester.

Status

CONCLUDED

Periode

21.10.19 - 31.10.20

Totalt budsjett

1.000.000 NOK

Finansiering

NORCE Norwegian Research Centre AS, Bergen municipaltity, Regional Research Fund Western Norway

Prosjektmedlemmer