Gå rett til innhold
<
<
iFishIENT

iFishIENT

Se video om iFishIENT


iFishIENT er et prosjekt som vil gjøre det mulig for oppdrettsnæringen å utnytte kunnskapen som digitalisering tilbyr på en bedre måte. Ved å kombinere kunnskap om biologi og teknologi, vil vi ved hjelp av nye verktøy løfte fiskevelferd og vekst til et nytt nivå. Det gjør vi ved å få bedre kontroll over fisken under produksjon. Ved hjelp av teknologiske sensorer som overvåker hver enkelt fisk, henter vi inn nødvendig kunnskap om hvordan fisken reagerer på alt fra sult, stress, og miljøendringer. Gjennom analyser av data vi får fra sensorene, lager vi prediksjonsmodeller som gjør oss i stand til å styre oppdrettsanleggene på en sikrere måte. Resultatet blir mindre svinn og lavere produksjonskostnader og en mer tilfreds fisk.

iFishIENT vil levere en unik åpen teknologiplattform, som benytter både tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (KI).

Å kombinere kunstig intelligens med kunnskap om fiskens biologi, kalles digital fisk og er trukket frem i EU-kommisjonens nye rapport om fremtidsteknologi. Det er også kjernen i vår søknad om å bli et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som vi sendte til Forskningsrådet 25. september 2019. iFishIENT samler forskningsinstitutter, universiteter, oppdrettere, tilbydere av tekniske løsninger, og næringsklynger. En SFI-lansering vil finne sted i slutten av 2020, forutsatt at vi innvilges støtte fra Forskningsrådet.

Med iFishIENT vil teknologiselskaper og oppdrettere dra nytte av for eksempel smart fôring, smart styring, målretting av mikro- og makronivåoptimaliseringer av produksjonen i merder, samt forskjellige typer oppdrettsanlegg og produksjonsområder langs kysten.

Prosjektfakta

Navn

iFishIENT

Status

Periode

25.09.19 - 11.06.20

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

I juni 2020 kunngjør Norges forskningsråd hvem som får tildelt midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Formålet med SFI-ordningen er å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer som samarbeider med industri og næringsliv.

Prosjektmedlemmer