Gå rett til innhold
<
<
Trond

Trond Einar Isaksen

Forsker II

tris@norceresearch.no
+47 56 10 74 19
+47 975 45 681
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Trond Einar Isaksen

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Trond

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Bruk av historisk kunnskap og miljø-DNA for å undersøke mulig forekomst av bleke i Nidelva – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Marin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Effekter av endret vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks i Bolstadelva – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Effekten av notspyling på fiskehelse – Norsk Fiskeoppdrett 2023
Net cleaning impacts Atlantic salmon gill health through microbiome dysbiosis – Frontiers in Aquaculture 2023
Forekomst av smittsomme fiskepatogener hos villaks fra utvalgte elver på Sunnmøre i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
A tale of two fishes: depth preference of migrating Atlantic salmon smolt and predatory brown trout in a Norwegian lake – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Marin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Acoustic telemetry predation sensors reveal the tribulations of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts migrating through lakes – Ecology of Freshwater Fish 2021
Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Wild salmonids are running the gauntlet of pathogens and climate as fish farms expand northwards – ICES Journal of Marine Science 2021
Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2019 – NORCE Norwegian Research Centre 2020
How pathogens affect the marine habitat use and migration of sea trout (Salmo trutta) in two Norwegian fjord systems – Journal of Fish Diseases 2020
Marin Overvåking Hordaland - Samlerapport 2016-2018 – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Har fjordene på Vestlandet blitt mer sårbare? – Forskning.no 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE LFI 2018
Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities – Marine Pollution Bulletin 2018
Fouling/fish disease link explored – FishfarmingExpert 2016
Kan begroingsorganismer være kilde til fiskesykdom? – Kyst.no 2016
Hva slags smitterisiko utgjør begroingsorganismer? – Norske Fiskeoppdrett 2016
Akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre Hardanger, med fokus på laks og regnbogeaure – Hordaland Fylkeskommune 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Storoksen i Askøy kommune, 2015 – Uni Research AS 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Rongøy i Øygarden kommune, 2015 – Uni Research AS 2015
Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 – Uni Research AS 2015
Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås kommune 2013 – Uni Research AS 2015
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014 – LFI Uni Research Miljø 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune, 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013 – Uni Research AS 2014
MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langavika i Hjelmeland kommune 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM-C undersøkelse fra lokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2014 – Uni Research AS 2014
Marinbiologisk kartlegging i vassområdet Nordfjord i 2013 – Uni Research. SAM e-rapport nr. 14-2014 2014
Molecular tools for the detection and identification of Ichthyobodo spp. (Kinetoplastida), important fish parasites – Parasitology international 2012
Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1. – Uni Research, SAM e-rapport nr. 38-2012 2012
Ichthyobodo salmonis sp n. (Ichthyobodonidae, Kinetoplastida), an euryhaline ectoparasite infecting Atlantic salmon (Salmo salar L.) – Parasitology 2011
Påvisning og identifisering av ulike Ichthyobodo («Costia») -parasitter i norsk oppdrett – Norges forskningsråd 2011
Patterns of Ichthyobodo necator sensu stricto infections on hatchery reared salmon (Salmo salar L.) in Norway – Diseases of Aquatic Organisms 2010
Utbredelse og påvisning av ulike smittestoffer hos villtorsk i Norge (Background levels: Occurrence and effective detection of cod pathogens). – Norges forskningsråd 2010
Hva vet vi om parasitter og oppdrett av torsk? – Fisken og Havet, Særnummer 2009
Nyrebiopsi for påvisning av smittsomme patogener hos torsk – Norsk Fiskeoppdrett 2009
Utbreiing av Francisella smitte hos villtorsk i Noreg – Frisk Torsk Bergen 2009
Utbreiing av Francisella smitte hos villtorsk i Noreg – Frisk Torsk 2009
Nyrebiopsi for påvisning av smittsomme patogener hos torsk – Norske Fiskeoppdrett 2009
New clade of betanodaviruses detected in wild and farmed cod (Gadus morhua) in Norway – Archives of Virology 2008
Viktige patogener i kystsonen – Fisken og Havet, Særnummer 2008
CodPath prosjektet: kartlegging av sykdomsagens hos villtorsk. En kort presentasjon – Fiskehelse 2008
New clade of betanodaviruses detected in wild and farmed cod (Gadus morhua) in Norway – Archives of Virology 2008
Occurrence of Francisella piscicida in farmed and wild Atlantic cod, Gadus morhua L., in Norway – Journal of Fish Diseases 2008
Ichthyobodo hippoglossi n. sp. (Kinetoplastea: Prokinetoplastida: Ichthyobodonidae fam. nov.), an ectoparasitic flagellate infecting farmed Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus – Diseases of Aquatic Organisms 2007
Myxosporeans infecting Atlantic cod (Gadus morhua) in Norway: pests in cod culture? – Parassitologia 2007
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt