Gå rett til innhold
<
<
iFishIENCi

iFishIENCi

, , Ifishienci illustrasjon, ,

Intelligent FISH feeding through Integration of ENabling technologies and Circular Principles (iFishENCi) er finansiert gjennom Horizon 2020.

Prosjektet samler 16 partnere i en tverrfaglig innsats for å skape reelle forbedringer av fiskeoppdrett over hele verden.

Akvakultur av fisk er viktig for å levere sunn mat til en voksende verdensbefolkning, men suksessen avhenger av vår evne til å identifisere mer bærekraftig oppdrettspraksis. Det innebærer mer effektive måter å overvåke fiskehelse og velferd på, samt mer effektive måter å fôre fisk på som reduserer presset på de nåværende kildene til ingredienser, som landbruksavlinger og villfanget fisk til fiskemel og olje.

Ambisjonen til iFishIENCi er å utvikle og demonstrere disruptive IoT / AI-baserte innovasjoner innen fôrverdikjeden som helhet.

iFishIENCi tar sikte på å levere banebrytende innovasjoner som støtter bærekraftig havbruk, basert på muliggjørende teknologier og sirkulære prinsipper. Prosjektet vil derved gi den europeiske havbruksnæringen konkurransefortrinn og vekststimulering som trengs for å være en drivkraft for å revolusjonere den globale effektiviteten i fiskeproduksjonen og møte samfunnets behov for mat fra havet.

Denne ambisiøse oppgaven vil bli oppnådd ved å tilby markedet et fleksibelt iFishIENCi Biology Online Steering System (iBOSS) som forbedrer produksjonskontrollen og styringen av alle fiskeoppdrettssystemer betydelig.

iBOSS vil maksimere fôrutnyttelsen gjennom smart fôring, sørge for kontinuerlig overvåking av fiskeatferd, helse og velferd og redusere responstid på avvik.

iFishIENCi vil vektlegge sirkulære prinsipper og null avfall ved å kvalifisere nye og bærekraftige organiske verdikjeder for fôr og valorisering av biprodukter. Innovasjonene fra prosjektet vil gi viktige nye fortrinn til konsortiets SMBer, fiskeoppdrettere, fôrprodusenter og teknologileverandører i oppdrettssektoren, og føre til markedsvekst og jobbskaping. Fortrinnene vil maksimeres gjennom omfattende bærekraftsvurderinger og engasjement med sektoren, myndigheter og forbrukere.


, For å nå ambisjonen om forbedret konkurranseevne for europeisk akvakultur og et grønnere samfunn er iFishIENCi bygget rundt fem innovasjonssøyler som fører til fire hovedprodukter, Ifishenci innovasjonssoyler, ,

For å nå ambisjonen om forbedret konkurranseevne for europeisk akvakultur og et grønnere samfunn er iFishIENCi bygget rundt fem innovasjonssøyler som fører til fire hovedprodukter

Kontaktperson

Dominique Durand

Strategisk rådgiver - konsern - Bergen

dodu@norceresearch.no
+47 56 10 74 09

Lars Ebbesson

Chief Scientist, Senior Aquaculture Advisor - Bergen

laeb@norceresearch.no
+47 56 10 74 10
+46 730 598 600

Prosjektfakta

Navn

iFishIENCi

Status

AKTIV

Periode

01.11.18 - 31.10.22

Sted

Bergen

Totalt budsjett

69.801.526

Prosjektets hjemmeside

ifishienci.eu/the-project/

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Finansiert gjennom: H2020-EU.3.2.3.2.

Prosjektmedlemmer

Tom Ole Nilsen