iFishIENCi

Hva gjør vi

iFishIENCi er et prosjekt finansiert av EU hvor 16 partnere deltar i et tverrfaglig samarbeid for å skape verdensomspennende forbedringer i fiskeoppdrett. NORCE og AquaBiotech Ltd i Malta går sammen om å lede prosjektet, som sikter på å gjøre de intelligente fôrings- og overvåkingssystemene mer utførlige og nøyaktige gjennom tett samarbeid mellom ingeniører og fiskebiologer. Prosjektet fokuserer også på sirkulære prinsipper og null avfall ved å identifisere og kvalifisere nye og bærekraftige økologiske verdikjeder for fiskefôr og verdiøkning av biprodukter. Verdier skal maksimeres gjennom omfattende bærekraftighetsvurdering og kontakt med næringen, lovgivere og forbrukere. Gjennom prosjektet ønsker man å demonstrere hvordan smart avl kan støtte optimalisering av fôringseffektiviteten for alternative fôr til afrikansk steinbit, der billige og bærekraftige fôringredienser vil være avgjørende for å sikre veksten av EU-produksjonen og oppfylle proteinbehovene til utviklingsland.

Hvorfor er dette viktig

Fiskeakvakultur er essensielt for å gi sunn mat til den voksende verdensbefolkningen, men suksessen avhenger av vår evne til å finne mer bærekraftig oppdrettspraksiser. iFishIENCi forankres i Biology Online Steering System (iBOSS), noe som vil gi en betydelig forbedring av produksjonskontroll og styring av alle fiskeoppdrettssystemer. Gjennom kontinuerlig overvåkning av fiskehelse- og velferd og analyse av Big Data, kommer iBOSS til å optimalisere fôrbruk samtidig som man kutter miljøavtrykket og maksimerer verdiskapningen.

Man kan lese mer på EUs side om prosjektet her.

Mål

Målet med iFishIENCi er å utvikle og demonstrere banebrytende IoT / AI-baserte innovasjoner, samtidig som man tar i betraktning fôringsverdikkjeden som helhet, og adresserer fire kommersielt viktige arter, med fiskekvalitet i fokus. Nærmere bestemt betyr dette mer effektive måter å overvåke fiskens helse og velferd, og mer effektive måter å mate fisk på som også reduserer presset på kilden til fiskefôrrediensene, som for eksempel landbruksavlinger og villfanget fisk som går til fiskemel og olje.


Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 818036.