Gå rett til innhold
<
<
EuroHPC-prosjekt EUROCC, National Competence Centres in the framework of EuroHPC

EuroHPC-prosjekt EUROCC, National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Målet med EuroCC -prosjektet er etablering og drift av nasjonale HPC kompetansesentre (NCC) i EuroHPC JU deltagerstater. NCC-ene skal koble seg til et nettverk av knutepunkter for å gi tilgang til ledende HPC-teknologi og kunnskap, tilpasset interessentens spesifikke behov og i tråd med hvert enkelt lands nåværende modenhetsnivå i HPC. Vurderingen av modenhetsnivåene og prioriteringen av kravene til alle interessenter (akademia, offentlig administrasjon og industri) er de viktigste driverne for oppsettet av NCC. Sentralt mål for de etablerte NCC-ene er å representere nasjonale kontaktpunkter som gir HPC-relatert støtte innen opplæring, teknisk ekspertise, tilgang til HPC -ressurser, konsulenttjenester og koordinering på nasjonalt nivå og i forbindelse med europeiske initiativer. De nasjonale kompetansesentre skal bidra med kompetanse og koordineringstjenester.

Hovedaktiviteter:

 • Opprettelse av et rammeverk for å drive et nasjonalt kompetansesenter, inkludert implementering av en styringsstruktur.
 • Identifisering og koordinering av nødvendige tjenester for å oppfylle kravene til interessentene, også på europeisk nivå i samarbeid med andre kompetansesentre.
 • Identifisering og koordinering av tilgjengelige kompetanser i den respektive nasjonen innen HPC, HPDA og AI.
 • Opprettelse av et rammeverk (konsepter, mekanismer, gapidentifikasjon) for opplæring av brukere i de forskjellige teknologiene og tilpasningen over hele Europa.
 • Etablering av et rammeverk for samhandling og skreddersydd støtte til den nasjonale industrien, inkludert SMB (konsepter, mekanismer, gapidentifikasjon), offentlig sektor og akademia.
 • Integrering av eksisterende kompetanse, ekspertise, verktøy, tilbud i det nasjonale kompetansesenterets serviceportefølje.
 • Bevisstgjøring og disseminering av fordelene med HPC for potensielle brukerindustrier, inkludert små og mellomstore bedrifter.

Utfall og virkninger:

 • Bidrag til realisering av EuroHPCs overordnede og spesifikke mål.
 • Fremme bruk av HPC på nasjonalt nivå ved å identifisere relevante brukere og matche deres behov med tilgjengelig kompetanse i HPC kompetansesentre.
 • Effektiv etablering av et bredt spekter av HPC -tjenester.
 • Levering av ledende, innovative løsninger for målrettede regionale/ nasjonale næringer/ applikasjoner.
 • Støtte til interesserte sluttbrukere som bruker/vil bruke HPC og HPDA i sin daglige virksomhet.
 • Bidra til å sikre europeisk teknologisk autonomi på dette feltet

Kontaktperson

Klaus Johannsen

Sjefsforsker - Bergen

kljo@norceresearch.no
+47 56 10 78 03
+47 974 650 33

Prosjektfakta

Navn

EuroHPC-prosjekt EUROCC, National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Status

CONCLUDED

Periode

23.01.20 - 31.12.22

Sted

Bergen

Totalt budsjett

10.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

Sigma2

Prosjektmedlemmer

Roger Kvam
Paal Skjetne
Espen Flage-Larsen

Samarbeidspartnere

Sigma2, SINTEF, NORCE
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev