<
<
Effekter av miljøpolitikk på stemmegiving og politiske holdninger (THERAPY)

Effekter av miljøpolitikk på stemmegiving og politiske holdninger (THERAPY)

Forskningsprosjektet THERAPY undersøker hvordan velgere responderer på klima, miljø og energipolitiske tiltak (omtales heretter som "miljøpolitikk"). Anekdotiske bevis, som De gule vestene i Frankrike og Nok er Nok! bevegelsen i Norge, antyder at miljøpolitikk kan skape splid mellom folk og politikere. Samtidig forsvinner snart muligheten til å motvirke farlige klimaendringer, vi er nødt til å tilpasse oss en varmere framtid, og det er derfor viktig å identifisere miljøtiltak som folk kan akseptere. Identifisering av slike tiltak kan lede til hurtigere og mer rettferdig miljøomstilling. Vi antar at folk er misfornøyd med politikken som føres dersom de stemmer mot sittende politikere og vi antar at folk er misfornøyd med det politiske systemet dersom de ikke stemmer. Med bakgrunn i disse antakelsene analyserer vi hvordan miljøpolitikk påvirker folks tilfredshet med politisk styring og det politiske systemet. Vi benytter data som beskriver miljø- og energirelatert infrastruktur, slik som vindturbiner og bompengestasjoner, samt valgdata på individ og valgkretsnivå som strekker seg over flere år, land og politiske enheter. I tillegg utfører vi enkelte spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer. Vi forventer at fordeling av kostnader og gevinster gjennom politiske tiltak påvirker stemmegiving, samt at denne effekten varierer mellom land med ulike politiske systemer. Tidligere forskning viser blant annet at velgere i Canada straffet sittende politikere som var ansvarlige for utbygging av vindkraft i deres nærområde. Et av de foreløpige resultatene i vårt prosjekt er at danske velgere også straffer politikere som er ansvarlige utbygging av vindkraft. Vår analyse viser imidlertid at danske velgere kun straffer lokalpolitikere. Vindkraftutbygging påvirket ikke oppslutningen til nasjonale regjeringspartier, noe vi mener er overraskende siden nasjonale myndighetene står ansvarlig for lovverket og de finansielle instrumentene som stimulerer vindkraftutbygging i Danmark. I tillegg tyder vår analyse på at velgere ikke vender tilbake til partiet de tidligere straffet og effekten kan sånn sett ansees som permanent.

Prosjektfakta

Navn

Effekter av miljøpolitikk på stemmegiving og politiske holdninger (THERAPY)

Status

Aktiv

Periode

01.03.20 - 30.06.24

Totalt budsjett

12.194.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Alexander Sahn
Sam Tractman
Leah Cardamore Stokes
Martin Vinæs Larsen
Maryna Povitkina