Gå rett til innhold
<
<
Ole

Ole Martin Lægreid

Forsker II

olla@norceresearch.no
+47 56 10 76 22
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er interessert i ulike tema innen samfunnsvitenskapelig klimaforskning og statsvitenskap generelt. Jeg leder et prosjekt om hvordan velgere responderer på miljø, energi og klimapolitikk (e.g., i form av stemmegiving) (The electoral ramifications of environmental policy). Jeg deltar også i prosjekter om utfasing av fossil energi (Analyzing past and future energy industry contractions: Towards a better understanding of the flip-side of energy transitions), og om politiske instrumenter som kan påvirke karbonutslipp (a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge). Jeg benytter hovedsakelig kvantitative analysemetoder, men vil i løpet av de kommende årene også utføre noe kvalitativt arbeid.

Ole Martin Lægreid

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Ole

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Se alle publikasjoner på Cristin