Gå rett til innhold
<
<
Adverse Childhood Experiences - Families, Resilience, and Children's Outcomes

Adverse Childhood Experiences - Families, Resilience, and Children's Outcomes

Negative barndomsopplevelser - familier, resiliens og senere fungering

Negative hendelser i familien, som foreldres død, alvorlig sykdom, fengsling eller annet familiestress kan redusere tiden foreldre har til å bruke sammen med barna sine. Vi vet at et nært forhold til en forelder eller annen trygg voksen er den viktigste beskyttende faktoren for barn og unges utvikling, så hva skjer når familiens funksjon potensielt svekkes? I mange tilfeller kan utfordringer i utdanning og arbeidsliv senere i livet spores tilbake til negative erfaringer i barndommen, men mekanismene som ligger bak er mindre kjent. Det er også behov for å skaffe mer kunnskap om hvilke beskyttende faktorer som kan bidra til positiv utvikling hos barn og unge som opplever stress og negative hendelser i familien.

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet er todelt:

  • å undersøke mekanismene som påvirker utvikling og senere fungering hos barn og unge som har opplevd negative hendelser i barndommen
  • avdekke faktorer som kan virke beskyttende og fremme positiv utvikling hos disse barna

Vi vil undersøke betydningen av sosioøkonomisk status, familie, kommunale tjenester som skole og helsetjenester og det komplekse samspillet mellom risikofaktorer og beskyttende faktorer i barns utvikling.

Hvilke data benytter vi?

Vi vil benytte oss av registerdata, allerede innsamlede surveydata og vi vil gjennomføre intervju med barn, foreldre og lærere. Dette gir en unik mulighet til å undersøke risiko og beskyttende faktorer på alle nivå, fra store, strukturelle forhold som vil påvirke alle i en kommune til viktige støttespillere og personlige egenskaper hos de unge selv.

Barn som pårørende, For Fangers Pårørende, WayBack og Kirkens Bymisjon deltar i prosjektets referansegruppe og vil bidra med innsikt og diskusjoner underveis i prosjektet, samt å spre ny kunnskap.

Kontaktperson

Kristin Gärtner Askeland

Forsker II - Bergen

kras@norceresearch.no
+47 56 10 72 05

Prosjektfakta

Navn

Adverse Childhood Experiences - Families, Resilience, and Children's Outcomes

Status

Aktiv

Periode

01.12.21 - 31.12.24

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningstemaer

Prosjekteier

RKBU, NORCE

Prosjektmedlemmer

Ove Heradstveit
Ingrid Rindal Lundeberg
Elisabeth Fransson

Samarbeidspartnere

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, VID vitenskapelige høgskole, Universitetet i Miami.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev