Gå rett til innhold
<
<
FME NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

FME NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

, NORCE, Norcowe profilbilder bilde med rekke av vindmøller, ,

NORCE

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) hadde offisiell åpning i oktober 2009. Senteret ble finansiert gjennom FME-ordningen til Forskningsrådet, der Forskningsrådet bidro med i alt 120 MNOK over 8 år, mens bidrag fra partnere var på i alt 138 MNOK over samme tidsperiode.

Senteret bidro med å utdanne i alt 27 PhD-studenter, 7 Post Doc og 58 Master-studenter.

FME NORCOWE ble ledet av Christian Michelsen Research AS (nå en del av NORCE). Andre forskingspartnere var Uni Research (nå en del av NORCE), Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Aalborg Universitet.

I perioden 2014-2017 var Meterologisk Institutt (met.no) med som partner fra offentlig sektor.

Bedriftspartnere: Statoil (nå Equinor, 2009-2017), Statkraft (2009-2017), Agder Energi (2009-2012), Origo Solutions (2009-2012), Norwind (2009-2010), StormGeo (2010-2012, 2014-2017), Vestavind Offshore (2009-2012), Lyse Produksjon (2009-2013), Aker Solutions (2009-2013), National Oilwell Varco (2009-2013), Leosphere (2014-2017), Aquiloz (2014-2017), Acona Flow Technology AS (2014-2017), AXYS Technologies/Flidar (2015-2017).

FME NORCOWE tok initiativ til de årlige havvindkonferansene Science Meets Industry for å få økt samhandling mellom industry og akademia. Science Meets Industry Bergen har vært arrangert hvert år siden 2011, og blir nå holdt i Universitetsaulaen som et samarbeid mellom NORCE, Universitet i Bergen og GCE Ocean Technology.

Forskningsresultater (fra sammendraget i sluttrapporten):

Universitetene i Bergen og Stavanger har sammen med Christian Michelsen Research opparbeidet seg stor kompetanse på bruk av lidar for fjernmåling av vind. Gjennom målekampanjer i vindparker på land og til havs har man vist at bruk av lidar gir en bedre forståelse av vindprofiler, vindskygge (vake fra turbiner) og vindressursene. Målingene blir kombinert med modellering og utvikling av programvare til bruk for ressurskartlegging og drifts- og vedlikehold.

Tre målekampanjer er gjennomført, blant annet en omfattende og langvarig målekampanje i Tyskebukta. Dataene herfra blir brukt til vitenskapelige analyser og til utviklingsprosjekter i havvindindustrien.

NORCOWE Reference Wind Farm er en fullt spesifisert vindpark med 80 10 MW turbiner (DTUs referanseturbin). Reelle vind- og bølgedata fra målestasjonen FINO3 i Tyskebukta er brukt for å lage parklayout. Referanseparken er en virtuell, men realistisk havvindpark. Parken er full ut spesifisert, og formålet med parken er å gjøre det enkelt å undersøke ulike problemstillinger, for eksempel hvordan ulike vedlikeholdsstrategier påvirker strømprisen. Uni Research og Aalborg Universitet har satt opp referanseparken. Alle kan få tilgang til spesifikasjonene og bruke den til å gjøre sine egne analyser.

Stipendiat Ole-Erik Vestøl Endrerud fra Universitetet i Stavanger ble tildelt Sparebank 1 SR-banks Innovasjonspris for 2014. Han fikk prisen for sin forskning på, og kommersialisering av, vedlikehold og logistikk av offshore vindparker gjennom firmaet Shoreline.

Nåværende NORCE forskere som var tilknyttet prosjektet

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale system - Bergen
anst@norceresearch.no

+47 402 23 815

Yngve Heggelund

Seniorforsker - Bergen
ynhe@norceresearch.no

+47 917 97 224

Henning Heiberg-Andersen

Sjefsforsker - Haugesund
henh@norceresearch.no

+47 917 54 861

Thomas Gunnar Dahlgren

Forsker I - Bergen
thda@norceresearch.no
+47 56 10 74 48

Torge Lorenz

Forsker II - Bergen
tolo@norceresearch.no
+47 56 10 75 36

Anna Fitch

Seniorforsker - Tromsø
anfi@norceresearch.no
+47 56 10 78 31

Surya Teja Kandukuri

Seniorforsker - Oslo
suka@norceresearch.no

+47 486 44 655

Kontaktperson

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale system - Bergen

anst@norceresearch.no
+47 402 23 815

Prosjektfakta

Navn

FME NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.09 - 31.12.17

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

Christian Michelsen Research (NORCE)

Prosjektmedlemmer

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Joachim Reuder
Annette F. Stephansen

Samarbeidspartnere

Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Uni Research (NORCE), Aalborg Universitet, Met.no, Statoil (Equinor), Statkraft, Agder Energi, Origo Solutions, Norwind, StormGeo, Vestavind Offshore, Lyse Produksjon, Aker Solutions, National Oilwell Varco, Leosphere, Aquiloz, Acona Flow Technology AS, AXYS Technologies/Flidar