Gå rett til innhold
<
<
Vigdis har merket både personlige og profesjonelle konsekvenser av krigen

Vigdis har merket både personlige og profesjonelle konsekvenser av krigen

Aktuelt

Publisert: 24.02.2023
Oppdatert: 24.02.2023

Thomas Hovmøller Ris

Vigdis Nygaard har forsket på det grenseregionale samarbeid mellom Norge og Russland i 25 år. Ett år etter invasjonen av Ukraina ser hun tilbake: "Krigen påvirker både min forskergjerning, men også min relasjon til russiske kolleger som har blitt gode og nære venner gjennom flere tiårs samarbeid."

Vigdis Nygaard, NORCE, Vigdis Nygaard i 2013 til prosjektmøte i et felles forskningsprosjekt om bærekraftige minesamfunn i Kirovsk, en by i Murmansk oblast i Nordvest-Russland., Vigdis Nygaard i 2013 til prosjektmøte i et felles forskningsprosjekt om bærekraftige minesamfunn i Kirovsk, en by i Murmansk oblast i Nordvest-Russland., <p>Vigdis Nygaard, NORCE</p>, Kvinne med skjerf og pannebånd foran en kirke og et stort bygg i Kirovsk, Russland

Kilde:
Vigdis Nygaard, NORCE

Vigdis Nygaard i 2013 til prosjektmøte i et felles forskningsprosjekt om bærekraftige minesamfunn i Kirovsk, en by i Murmansk oblast i Nordvest-Russland.

I dag - den 24. februar 2023 - er det ett år siden Russlands angrep på Ukraina. Krigen har blant annet ført til at det grenseoverskridende samarbeidet i Barentsregionen er lagt på is. Vigdis Nygaard er statsviter, jobber på NORCE sitt kontor i Alta, og har forsket på det grenseregionale samarbeid i 25 år, ofte i samarbeid med russiske forskerkolleger.

Det formelle Barentssamarbeidet mellom Russland, Finland, Sverige og Norge startet i 1993. Gjennom flere tiår er det bygget opp tillit mellom enkeltpersoner, institusjoner, myndigheter, organisasjoner, politikere og forskere på begge sider av den norsk-russiske grensa. Men Russlands krig i Ukraina har satt en stopper for det meste av samarbeidet i nord, inkludert forskningssamarbeidet.

- Krigen påvirker både min forskergjerning ved at alle Russlandsprosjekter må endres, men krigen har også betydning for min relasjon til russiske kolleger som har blitt gode og nære venner gjennom flere tiårs samarbeid, sier Vigdis.

Vigdis Nygaard

Russlandsprosjektene i nord er finansiert av Norges forskningsråd, og NORCE følger deres sanksjonspolitikk og råd om å avslutte alt institusjonelt samarbeid med russiske forskningsinstitusjoner.

- Det betyr at enkelte prosjekter har skiftet fokus fra Russlandssamarbeid over til samarbeid på Nordkalotten (de deler av Norge, Sverige og Finland som ligger nord for den nordlige polarsirkelen, red.), sier hun.

Andre forskningsprosjekter må nå basere seg utelukkende på data samlet inn på norsk side, mens den planlagte datainnsamlingen og samarbeidet med russisk forskningspartner tas ut av prosjektene.

- Det ligger også en mulighet til å fortsette et samarbeid fra forsker til forsker som enkeltperson, men dette er ikke enkelt, og vi har bare valgt dette i ett prosjekt som nærmet seg avslutning og hvor all datainnsamling i Russland var gjort før invasjonen i Ukraina.

Vennskapsavtaler har utspilt sin rolle

Gjennom Barentsstrukturene er det utviklet samarbeid mellom ulike myndighetsnivå. Vigdis har forsket på en viktig side av dette, nemlig inngåelsen av vennskapsavtaler mellom kommuner i Nord-Norge og Nordvest-Russland.

- Dette var en god modell for å knytte de første kontaktene på grasrotnivå, bli kjent med naboen på den andre siden av grensa og utvikle et sterkt folk-til-folk-samarbeidet, husker hun.

Gjennom vennskapsavtalene foregikk det kultur- og idrettsutveksling, skoleklasser besøkte hverandre, næringsdelegasjoner undersøkte forretningsmuligheter, og frivillige lag og foreninger knyttet kontakter.

- Russere ble kjent med vårt lokalsamfunn og kultur, og vi med deres.

Vigdis Nygaard

I Nord-Norge har 30 kommuner inngått slike avtaler med kommuner i Nordvest-Russland. I høst har debatten rast om å si opp disse avtalene for å markere avstand mot russisk myndighetsnivå. Tromsø og Harstad har sagt opp sine avtaler, mens alle andre kommuner har valgt å fryse samarbeidet

Samarbeidet videreført på andre måter

- Samarbeidet innenfor disse vennskapsavtalene har over tid avtatt, og i de siste årene har det mest dreid seg om skolesamarbeid og kulturutveksling for barn og unge. Men, mange av relasjonene mot Russland er videreført i andre former.

Kulturaktører utvider horisonten og ser mot nye samarbeidsparter i andre deler av Russland. Først som en følge av korona, og siden krigen, har så godt som alt samarbeid stoppet opp.

- Kulturfestivalen Barents spektakel som i dag åpnes i Kirkenes, har alltid hatt et sterkt innslag av russiske kulturaktører. I år er de fleste deltakerne russiske kunstnere som har forlatt Russland og lever i eksil. Denne krigen er en tragedie for det ukrainske folk, men også for mange russere som ikke lenger ser en framtid i sitt hjemland.

Nygaard har i tillegg til samarbeidet mellom kommuner og institusjoner, også forsket på frivillig sektor i grenseregionen. Mye av organisasjonslivet i Murmansk fylke er bygget opp gjennom langsiktig samarbeid med nord-norsk frivillighet, og norske myndigheter har støttet opp om disse demokratiutviklende aktiviteter i flere tiår.

Putins politikk, og særlig innstramming i loven om utenlandske agenter, har gjort det svært utfordrende å videreutvikle dette samarbeidet. Russiske organisasjoner som mottar finansiell støtte fra vesten, blir stemplet som utenlandske agenter. Samarbeidet har derfor de siste årene vært begrenset med noe kunnskapsoverføring.

Det ser mørkt ut for både det formelle og uformelle samarbeidet på tvers av den norsk-russiske grensen akkurat nå, mener Vigdis. Ikke minst forskningssamarbeidet, som tross alt i over 25 år har vært en stor del av livet hennes.

- Nå er alt veldig uforutsigbart. Av naturlige grunner har Forskningsrådet stoppet utlysninger på Russlandsforskning.

Vigdis Nygaard

I uke 9 har NORCE i samarbeid med By- og Regionsforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet og Barentssekretariatet, to arrangementer på årets Barents Spektakel som starter i dag den 24. februar 2023. Barents Spektakel er ifølge nettsiden en årlig «internasjonal festival for samtidskunst, teater, musikk, debatt og film for alle med interesse for dette i Barentsregionen».

Mandag inviterer vi til debatt under tittelen Tillitt til naboen? og samtaler med ressurspersoner i Sør-Varangersamfunnet. På tirsdag kl. 13.00 inviterer vi til forskningsformidling hvor vi spør: Game over for institusjonelt og folk-til-folk-Barentssamarbeid? Arrangementet strømmes, og kan følges på NORCE sin Facebook.

Du kan høre Vigdis Nygaard fortelle om vennskapskommunesamarbeidets betydning over tid og gi en status på hvordan det står til med frivillig sektor i Murmansk oblast. Våre forskerkolleger fra NIBR skal legge fram en interessant survey om Nordmenns holdninger til Russland og russere.