Gå rett til innhold
<
<
The Sámi way of entrepreneurship

The Sámi way of entrepreneurship

Entreprenørskapsfeltet er i stor grad studert gjennom perspektiver og data fra urbane strøk i USA, som for eksempel Silicon Vally. Dette Silicon Valley-perspektivet på entreprenørskap, med sterkt fokus på teknologi og vekst, har ingen eller liten relevans for å forstå urfolks- og samisk entreprenørskap. Det er derfor et behov for å utvikle og implementere en alternativ tilnærming til samisk entreprenørskap, som vi i dette prosjektet har kalt ‘The Sámi Way’. Den samiske måten å utøve entreprenørskap på vil dermed representere noe nyskapende og innovativt både i forhold til teoriutvikling og praksis. Gjennom pilotprosjektet, “The Sámi Way – dokumentering og videreutvikling av samisk entreprenørskap,” ble det klart at det er et stort behov for at aktører i det samiske innovasjonssystemet, slik som Sápmi Næringshage, dokumenterer sin erfaring med å jobbe med samiske entreprenører, og å gjøre denne tause kunnskapen mer eksplisitt. Hvordan kan den samiske måten å utøve entreprenørskap på bli forstått, utviklet og implementert i andre geografiske kontekster i Sápmi? Vi besvarer dette spørsmålet ved å se gjennom tre linser; den samiske entreprenøren, støtteapparatet, og implementeringen av politikk, ved å benytte tilnærmingen om entreprenørielle økosystem i en urfolkskontekst. Videre ønsker vi å teste ut hvordan den samiske måten å drive entreprenørskap, slik den er utviklet i Indre Finnmark, kan overføres til en annen samisk kontekst – til Helgeland. Vi vil også undersøke hvordan internasjonalisering kan styrke samisk entreprenørskap, og utforsker dette sammen med internasjonale samarbeidsparter fra New Zealand og Alaska. Til slutt fokuserer vi på hvordan Sametinget i Norge implementerer en endret næringspolitikk. To nord-norske forskningsinstitusjoner vil samskape kunnskap med partnere fra ulike samiske kunnskapsfelt i Sápmi; Sápmi næringshage, den samiske organisasjonen Sijte Jarnge og Sametinget. Prosjektet hviler på praktisk kunnskap utviklet gjennom langsiktig samarbeid med samiske entreprenører.

Kontaktperson

Vigdis Nygaard

Seniorforsker - Alta

viny@norceresearch.no
+47 976 16 497

Prosjektfakta

Navn

The Sámi way of entrepreneurship

Status

Aktiv

Periode

01.08.23 - 31.12.25

Sted

Alta

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Eva Jenny Benedikte Jørgensen
Anders Gisle Solheimslid Linga
Josefina Skerk
Solveig Ballo

Samarbeidspartnere

NORCE, Handelshøgskolen ved UiT
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev