<
<
Ulrik Thisted

Ulrik Thisted

Seniorforsker

ulth@norceresearch.no
+47 976 78 950
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Ulrik Thisted

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Strukturberegninger
Metallurgi

Forskergrupper

Modellering og simulering

Mer info om Ulrik Thisted

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter