Gå rett til innhold
<
<
Ulrik

Ulrik Thisted

Seniorforsker

ulth@norceresearch.no
+47 976 78 950
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Som senior forsker i faggruppen for modellering og simulering er Ulrik Thisted involvert i mange prosjekter innen anvendt forskning, hovedsakelig innenfor områdene utvikling av nye prosesser og nytt utstyr.

Han har Dr. Ing. grad fra Norge Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet innen teknisk fysikk fra 2004 og en Siv. ing grad fra samme sted i 1999. Han har arbeidserfaring fra Elkem Solar, APL og TTS sense innen han ble ansatt i Teknova, senere NORCE, i 2015.

Med en solid bakgrunn innen matematikk og fysikk bruker Ulrik matematisk modeller til å forutse oppførselen til nye innovative industri prosesser og prosess utstyr. Anvendelses områdene er hovedsakelig i bransje tilknyttet det grønne skiftet, bl.a. metallurgi, fornybar energi, hydrogen og sirkulær økonomi. Han har også vært involvert i livssyklus analyse (LCA) av prosesser og produkter innen disse bransjer.

Ulrik Thisted

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Strukturberegninger
Hydrogen
Metallurgi

Forskergrupper

Modellering og simulering

Mer info om Ulrik

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt