Gå rett til innhold
<
<
SLAM-DUNK: Evalueringsgruppe for fiskeslam - utvikling av en bærekraftig verdikjede fra fisk til produkt

SLAM-DUNK: Evalueringsgruppe for fiskeslam - utvikling av en bærekraftig verdikjede fra fisk til produkt

Den norske regjeringens mål for fremtiden er ambisiøs: å bli en ledende sjømatnasjon med 5 millioner tonnbærekraftig oppdrettsproduksjon i 2050. Produksjonen av laks og regnbueørret i 2017 var 1,3 millioner tonn med ettilsvarende slamvolum på 2,1 mill tonn, mens innen 2050 er slamvolumet spådd å nå 11 mill tonn. For å gjøre oppdrett mer bærekraftig og klar for strengere utslippskrav, må slamhåndteringsløsninger i økende gradimplementeres av industrien.

SLAM-DUNK har som mål å utvikle en bærekraftig verdikjede for konvertering av fiskeslam til verdifulle produkter. Slik vil prosjektet ikke bare jobbe med løsninger for slamproblemet, men faktisk gi slammet en verdi.

Nye behandlingsteknologier (biogassproduksjon, pyrolyse og mikroalger) vil bli utviklet eller optimalisert og integrert for å gjøre slammet til potensielle materialer for bruk i ulike sektorer, for eksempel arkitektur, forbruksvarer og tekstiler.

Konsortiet vil ikke bare fokusere på teknologiutvikling, men også studere bærekraften til den utviklede verdikjeden, se på miljøpåvirkningen, energibruken, kostnadene, og logistikken om hvordan en slik verdikjede skal organiseres.

For å gjøre dette, består konsortiet av et variert lag av forskere og bransjepartnere som dekker alle aspekter fra fisk til produkt:

  • NORCE er prosjektleder og vil arbeide med anaerob fordøyelse og dyrking av mikroalger, samtbærekraftsanalysen, med støtte fra Universititet i Bergen og Wageningen Universitetet fra Nederland.
  • Feeder International og Marineholmen RASlab vil levere slam og kunnskap om havbruk og slamoppsamling.
  • Prototech vil utvikle pyrolyseprosessen.
  • Til slutt vil Bioregion Institute arbeide med materialutvikling for arkitektur, forbruksvarerog tekstiler fra den produserte biomassen.

Kontaktperson

Dorinde Kleinegris

Forsker II - Bergen

dokl@norceresearch.no
+47 56 10 74 22

Prosjektfakta

Navn

SLAM-DUNK: Evalueringsgruppe for fiskeslam - utvikling av en bærekraftig verdikjede fra fisk til produkt

Status

Aktiv

Periode

01.11.21 - 31.12.24

Sted

Bergen

Totalt budsjett

11.997.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Crina Ilea

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Wageningen University, Feeder International, Marineholmen RASlab, Prototech, Bioregion Institute

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev