Strukturberegninger

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE har kompetanse innenfor lineære og ikke-lineære styrkeberegninger. Dette er et vanlig brukt verktøy for å analysere hvordan en gjenstand responderer på ytre krefter i form av tyngdebelastning eller trykk. Analysen kan være lineær (elastisk) eller ikke-lineær i tilfeller hvor deformasjonen overstiger det elastiske området og forårsaker permanent plastisk deformasjon.

Kontaktperson