Gå rett til innhold
<
<
Marin Overvåking Hordaland

Marin Overvåking Hordaland

, Foto: Einar Bye-Ingebrigtsen, NORCE, IMG 20210422 100817, ,

Foto: Einar Bye-Ingebrigtsen, NORCE

«Marin Overvåking Hordaland» (MOH) er et overvåkingsprogram som har til hensikt å dokumentere miljøtilstanden i fjordsystemene i Hordaland, samt å fange opp eventuelle trendutviklinger med hensyn til eutrofiering og kjemisk påvirkning av et utvalg akvakultur relevante stoffer. Overvåkingen inkluderer vannundersøkelser, bløtbunnundersøkelser og strandsoneundersøkelser.

Prøveområdet strekker seg fra Fedjefjorden i nordvest til Skåneviksfjorden i sør og Hissfjorden i øst.

Prøveprogrammet har pågått i en 10-årsperiode etter oppstart i 2013. NORCE har siden 2016 vært ansvarlig for utførelsen av prøveprogrammet.

Kontaktperson

Einar Bye-Ingebrigtsen

Forsker - Bergen

eiby@norceresearch.no
+47 56 10 74 05
+47 411 23 824

Prosjektfakta

Navn

Marin Overvåking Hordaland

Status

CONCLUDED

Periode

01.02.16 - 30.06.23

Sted

Hordaland

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Blue Planet AS

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer