Gå rett til innhold
<
<
Norges første fiskehotell på bryggekanten – laget av stål fra gammel bilferge

Norges første fiskehotell på bryggekanten – laget av stål fra gammel bilferge

Aktuelt

Publisert: 04.05.2021
Oppdatert: 15.06.2022

Andreas R. Graven

Nå gjenbrukes gammelt maritimt stål i levende bryggekanter. De fungerer som fiskehotell, og vil skape mer liv i urbane kystsoner.

Andreas R. Graven, NORCE, Nå begynner prosjektet ved at en levende kaifront plasseres i et mini-kystsystem på Akvariet i Bergen. Forskningsleder Tarje Iversen Wanvik (t.v) i NORCE og gründer og styreleder i Nordic Circles, Fredrik Barth., Superdocks tarje fredrik1, ,

Kilde:
Andreas R. Graven, NORCE

Nå begynner prosjektet ved at en levende kaifront plasseres i et mini-kystsystem på Akvariet i Bergen. Forskningsleder Tarje Iversen Wanvik (t.v) i NORCE og gründer og styreleder i Nordic Circles, Fredrik Barth.

Det biologiske mangfoldet i mange norske bynære fjorder har vært - og er fortsatt - under press. Nå vil den innovative bryggekanten SuperDocks bidra til å snu en slik utvikling.

De unike kaifrontene er tegnet og utviklet av selskapet Nordic Circles, i et samarbeid med forskere fra NORCE.

Nordic Circles sin ambisjon er å oppsirkulere stål fra skip og plattformer til bygningsstål. Og: å skape en ny industri på Vestlandet, samt redusere klimautslipp fra byggebransjen og dekommisjon av oljerigger og skip.

– SuperDocks er Nordic Circles' første ferdige produkt og vi er selvsagt veldig glade for interessen disse bryggekantene har skapt fra havner verden over, sier gründer og styreleder i Nordic Circles, Fredrik Barth.

NORCE kvalitetssikrer prosjektet, og skal gjøre vitenskapelige undersøker. Dette innebærer blant annet å overvåke utviklingen, og måle effektene av den sirkulærøkonomiske verdikjeden som nå skal testes ut i Bergen.

Nye metoder for reduserte klimautslipp, økt bærekraft

NORCE har engasjert seg i SuperDocks nettopp fordi det er så viktig å finne nye metoder både for å redusere klimautslipp, og å skape en mer bærekraftig utvikling.

– De levende kaifrontene i SuperDocks er laget av stål fra bildekket i den gamle Askøyfergen MF «Melderskin». I første omgang gjøres forsøk ved å utplassere en slik kaifront i et mini-kystsystem inne i Akvariet i Bergen. Deretter skal en kaifront også plasseres ut på et egnet sted ved byfjorden, sier forskningsleder Tarje Iversen Wanvik i NORCE.

– Dette er et spennende nybrottsarbeid. Ved å dokumentere hvordan kaifronten tiltrekker seg og tilrettelegger for levende organismer, skal NORCE bidra til å kvalitetssikre prosjektet, uttaler Wanvik.

NORCE har søkt Regionale Forskingsfond Vestland (RFF Vestland) om støtte til det viktige arbeidet i prosjektet.

Andreas R. Graven, NORCE, Denne levende kaifronten på Akvariet i Bergen er laget av stål fra bildekket i den gamle Askøyfergen MF «Melderskin». Snart skal også en tilsvarende plasseres ut på et egnet sted ved byfjorden., Superdocks fra siden, ,

Kilde:
Andreas R. Graven, NORCE

Denne levende kaifronten på Akvariet i Bergen er laget av stål fra bildekket i den gamle Askøyfergen MF «Melderskin». Snart skal også en tilsvarende plasseres ut på et egnet sted ved byfjorden.

Stålkonstruksjonen blir som et kunstig rev

Eksperter i NORCE på levemiljøer for fisk, vil sørge for den riktige oppbygningen inni kaifrontene. På den måten tilrettelegger man for fisk og andre marine organismer.

Fiskebiologene Robert Lennox og Trond Einar Isaksen i NORCE LFI er sentrale i dette arbeidet. De har også fanget utvalgte fiskearter fra Byfjorden som tas med inn til forsøket i Akvariet, og man fyller kaifronten med stein- og betongrester.

Stålkonstruksjonen SuperDocks blir i praksis som et kunstig rev.

– Kaifronten vil ha både glatte flater og dessuten hulrom og åpninger av ulike størrelser, med andre ord strukturer langs denne nye bryggekanten, som har maksimal allsidighet for å legge til rette for mangfoldig maritimt liv, sier Wanvik.

Andreas R. Graven, NORCE, Kaifronten vil ha strukturer og hulrom som har maksimal allsidighet for å legge til rette for mangfoldig maritimt liv., Superdocks under vann, <p>Foto: Andreas R. Graven, NORCE</p>,

Kilde:
Andreas R. Graven, NORCE

Kaifronten vil ha strukturer og hulrom som har maksimal allsidighet for å legge til rette for mangfoldig maritimt liv.

Bærekraftige løsninger har stor interesse i maritim- og byggindustrien, påpeker Nordic Circles.

Per i dag står byggindustrien for 40 prosent av verdens klimautslipp, mens skip og oljeplattformer sendes til Asias strender for dekommisjon.

– Det sier seg selv at det er stort potensial for nytenkning. Mange ønsker å bidra til å skape en ny industri som fremmer en bærekraftig utvikling. Hvem vil vel ikke ha havner med et yrende liv under vann? At vi kan gjenbruke stål fra skip som har fartet rundt i havene våre er jo helt fantastisk. Nå skal Askøyfergen bidra til nytt liv i Bergen havn, sier John Jacobsen, med-gründer og strategisk rådgiver i Nordic Circles.

Knytte mennesker i urbane miljøer nærmere naturen

SuperDocks handler ikke bare om sirkulærøkonomi og å oppnå mer maritimt liv. NORCE-forsker Tarje Iversen Wanvik påpeker at dette også er et godt eksempel på byutvikling.

– En integrasjon av disse kassettene innebærer en urban møblering av kaifronten, tidevannsonen vil være synlig, og åpner for eksempelvis dyrking av skjell. Prosjekter som SuperDocks kan knytte mennesker i urbane miljøer nærmere til naturen og havet, og hjelpe til med å øke forståelsen for økosystemenes sårbarhet, sier Wanvik.

Det har bare gått ett år siden etableringen av selskapet Nordic Circles, men det har allerede fått annerkjennelse av Fast Company som årlig kårer «world changing ideas».

Oppstartselskapet er lettet over at ideen om å redusere CO2-utslippene fra byggeindustrien ved å lage stålprodukter av utgåtte oljeplattformer og skip, allerede er blitt en realitet.

– Vi har ikke turt å håpe på en så rask progresjon. Prosjektet har hatt fabelaktig støtte fra Sparebanken Vest og Agenda Vestlandet, som har gjort denne fremdriften mulig. Vi har også en rekke solide partnere med oss. At vårt første produkt både er oppsirkulert av den gamle Askøy-fergen og skal få liv tilbake til byhavner, er vi naturligvis også stolte av, sier Barth.


Dette er SuperDocks

  • SuperDocks er spesialdesignet for å svare på ambisjonene i FNs bærekraftsmål 14: Livet under vann. Designet av maritimt stål og stein for å gi et trygt levemiljø for småfisk og planter under vann.
  • Et produkt som skal generere et større biologisk mangfold under vann, tilbyr urbane løsninger til brukerne av by- og havnesituasjoner.
  • Kan installeres på alle eksisterende kaifronter, eller danne fronten av nye kaiutviklinger. Det er et stort marked globalt for kaifronter.
  • Pilotene på Akvariet er laget av bildekket til Askøyfergen MF "Melderskin"
  • SuperDocks er laget i samarbeid med VILL (arkitektur, prosjektledelse og design), Willder (strategi og kommunikasjon), NORCE (design og følgeforskning), Node (RIB), Norscrap Hanøytangen (demontering av Askøyfergen), Størksen (Stålarbeider, oppsirkulering, innspill design) og Sætrevik (trearbeider).

Relaterte personer

Robert Lennox

Forsker I - Bergen
role@norceresearch.no
+47 56 10 74 27
+47 911 94 442

Trond Einar Isaksen

Forsker II - Bergen
tris@norceresearch.no
+47 56 10 74 19
+47 975 45 681

Relaterte artikler

Se alle artikler