Sabine Ruths

Sabine Ruths

Forsker I
Telefon: +47 55 58 61 29
Epost: saru@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

  • Allmennmedisin
  • Eldrehelse
  • Helsetjenesteforskning
  • Registerstudier
  • Legemiddelepidemiologi

Om personen

Sabine Ruths er forsker I ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen. Hun har også en 50%-stilling som professor i allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hun var forskningsleder ved AFE 2016-2018.

Hun tok medisinsk embetseksamen ved University of Groningen, Nederland (1983). Etter flere år som assistentlege ved kirurgisk, medisinsk og gynekologisk avdeling, Medical Center Leeuwarden og som forsker ved University of Amsterdam flyttet hun til Norge i 1988. Hun har vært fastlege og sykehjemslege i Rosendal, Øystese, Bergen og Os (1990-2015). Spesialist i allmennmedisin siden 2006.

I 2004 disputerte hun for dr.med.-graden med avhandlingen “Prescribing quality in nursing homes - The Bergen district nursing home (BEDNURS) study”. Hun har vært fast vitenskapelig ansatt ved UiB siden 2005 og ved AFE siden 2006.

I sin forskning har Ruths arbeidet med eldrehelse i allmennpraksis og sykehjem (legemiddelbehandling, hoftebrudd, depresjon og livets slutt) og helsetjenesteforskning (Horizon2020 EU-prosjekt "SELFIE" om integrerte helsetjenester ved multimorbiditet, kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), samt helsetjenester og arbeidsdeltakelse ved depresjon). Flere av prosjektene er basert på data fra nasjonale kvalitetsregistre.

Ruths har engasjert seg i forskerutdanningen gjennom Nasjonal forskerskole for allmennmedisin, og for samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og kommunen.

Aktuelt

Publikasjoner