Gå rett til innhold
<
<
Fastlegene behandler depresjon ulikt i Norge og Nederland

Fastlegene behandler depresjon ulikt i Norge og Nederland

Aktuelt

Publisert: 16.01.2023
Oppdatert: 30.01.2023

Camilla Aadland

Både i Norge og Nederland øker sannsynligheten for at depresjon behandles med legemidler når pasientene blir eldre. Det bekymrer forsker Anneli Borge Hansen.

Colourbox (illustrasjonsbilde), Forskningsprosjektet har sammenlignet hvordan fastleger i Norge og Nederland følger opp pasienter med depresjon., Lege depresjon colourbox, , Lege behandler eldre pasient

Kilde:
Colourbox (illustrasjonsbilde)

Forskningsprosjektet har sammenlignet hvordan fastleger i Norge og Nederland følger opp pasienter med depresjon.

Hun har gjennomført et forskningsprosjekt som har sammenlignet hvordan fastleger i de to landene følger opp pasienter med depresjon. En av konklusjonene er at forskjeller i organiseringen av primærhelsetjenesten ga ulik oppfølging av depresjon i Norge og Nederland.

PhD-kandidat Anneli Borge Hansen og medarbeidere fant også at pasienter med ny depresjonsdiagnose i Nederland i større grad ble behandlet med antidepressive legemidler enn i Norge.

Følger opp de eldste selv

I begge land økte sannsynligheten for legemiddelbehandling med økende alder hos pasientene.

Det viser en ny studie fra prosjektet The Norwegian GP-DEP study, ledet av Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i NORCE. Studien er publisert i tidsskriftet BMC Health Services Research.

– Forskjellene vi finner i studien tyder på at organisering av primærhelsetjenesten påvirker depresjonsomsorgen i Norge og Nederland, sier førsteforfatter Anneli Borge Hansen.

Studien omfatter pasienter over 18 år i begge land, og benytter koblete data fra flere nasjonale helse- og befolkningsregistre i Norge samt data fra Primary Care Database ved Nivel Institute i Nederland, i perioden 2011-2015.

– Våre funn kan tyde på at fastleger i Nederland følger opp de eldste pasientene selv, og at yngre og friskere pasienter overføres til psykiatrisk sykepleier, fortsetter Hansen.

Eldre mer sårbare for bivirkninger

I Norge fikk imidlertid de eldste pasientene i mindre grad oppfølging hos fastlegen.

– Det reiser spørsmål om eldre og sykere pasienter ikke prioriteres for depresjonsbehandling. Samtidig er det bekymringsverdig at legemiddelbehandling av depresjon er mest vanlig hos de eldste pasientene i begge land. Eldre pasienter er både mer sårbare for legemiddelbivirkninger generelt og mottar ofte mange legemidler samtidig slik at sjansen for uønskete bivirkninger øker ytterligere, poengterer forskeren.

Begge landene har en listebasert fastlegeordning. Men i Nederland jobber fastleger i stor grad teambasert, og de fleste fastlegekontor har tilknyttet en psykiatrisk sykepleier.

I Norge får deprimerte pasienter under 60 år flere konsultasjoner hos fastlegen enn i Nederland. Men hvis konsultasjoner med psykiatrisk sykepleier i Nederland inkluderes, er det ingen forskjell på oppfølgingen av pasientene.

Referanse:

Hansen AB, Baste V, Hetlevik Ø, Smith-Sivertsen T, Haukenes I, de Beurs D, Nielen M, Ruths S. Comparison of depression care provided in general practice in Norway and the Netherlands: registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP study). BMC Health Serv Res. 2022;22(1):1494.

Lenke til artikkel i fulltekst https://rdcu.be/c1cR9

Kontaktperson:

Anneli Borge Hansen

Stipendiat - Bergen
ahan@norceresearch.no
+47 56 10 73 12

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på nyhetsbrevet vårt