Gå rett til innhold
<
<
Anneli

Anneli Borge Hansen

Stipendiat

ahan@norceresearch.no
+47 56 10 73 12
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

Allmennmedisin

Om personen:

Ph.d.-stipendiat, allmennlege i spesialisering. Uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2006. Ansatt som stipendiat i 60% stilling i tillegg til allmennmedisinsk klinisk arbeid. Erfaring fra arbeid som fastlege, sykehjemslege og legevaktslege.

Prosjektets tittel

Legemiddelbehandling og oppfølging av depresjon i allmennpraksis

Prosjektets mål

Overordnet mål med prosjektet er å undersøke variasjon i fastlegers legemiddelbehandling og oppfølging av pasienter med en ny depresjonsdiagnose. Vi gjennomfører 3 kohortstudier basert på koblete data fra nasjonale helse- og befolkningsregistre for å besvare følgende spørsmål:

  1. Er det en sammenheng mellom pasientens utdanningsnivå og fastlegens legemiddelbehandling ved depresjon?
  2. Er det en sammenheng mellom pasienters sosioøkonomiske status og fastlegers oppfølging etter oppstart av medikamentell behandling for depresjon?
  3. Er depresjonsomsorg i allmennpraksis ulik i Norge og Nederland?

Ph.d.-prosjektet er tilknyttet hovedprosjektet «The Norwegian GP-DEP study» i Bergen (https://www.norceresearch.no/prosjekter/depresjon-i-allmennpraksis).

Prosjektets bakgrunn:

Depresjon er en hyppig forekommende kontaktårsak i allmennpraksis. Behandlingsalternativer innebærer samtaleterapi og oppfølgingstimer, samt legemiddelbehandling og/eller henvisning til spesialisthelsetjenesten ved indikasjon. Alvorlig depresjon, tidligere erfaring med legemiddelbehandling og pasienters egne preferanser er faktorer som taler for å initiere legemiddelbehandling ved depresjon. Fastleger skriver ut 80% av alle medikamenter mot depresjon i Norge. Lite er imidlertid kjent om hvilke pasientfaktorer som påvirker fastlegers legemiddelbehandling ved depresjon.

Norsk og nederlandsk allmennpraksis har mange fellestrekk som gjør det mulig å sammenligne behandling som gis i de to nasjonene. NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research) samler inn høykvalitetsdata fra utvalgte representative allmennlegekontor i Nederland. Prosjektet vil benytte koblet registerdata fra Norge samt data fra NIVEL for å sammenligne depresjonsomsorg.

Finanseringskilde: Allmennmedisinsk forskningsfond

Veiledere: Sabine Ruths, Valborg Baste og Øystein Hetlevik


Publikasjoner
Hansen AB, Baste V, Hetlevik O, Haukenes I, Smith-Sivertsen T, Sabine R. General practitioners' drug treatment for depression by patients' educational level: registry-based study. BJGP Open. 2020 Nov 24:BJGPO.2020.0122.

Anneli Borge Hansen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Depresjon

Mer info om Anneli

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter