Gå rett til innhold
<
<
Jobbskolen - et sted som bokstavelig talt redder liv

Jobbskolen - et sted som bokstavelig talt redder liv

Aktuelt

Publisert: 09.03.2020
Oppdatert: 28.06.2022

Veronica Helle

- Jobbskolen er så mye mer enn et sted som bare hjelper folk med skole og arbeidspraksis. Det er et sted som bokstavelig talt redder liv. Dette sier en av deltakerne på NAV-tiltaket Jobbskolen.

Forskere i NORCE har evaluert NAV-tiltaket. De finner at Jobbskolen har bidratt til at flere har fullført videregående skole.

Tiltaket skal være et tilbud til ungdom som av ulike grunner ikke har fullført videregående skole eller har skaffet seg et fundament for videre skolegang eller arbeidsliv. De fleste av ungdommene har slitt med negative hendelser i oppveksten, og mange har hatt helseutfordringer. De aller fleste har også gjort flere forsøk på å fullføre videregående skole, uten å lykkes.

Nøkkelen er engasjerte ansatte

- Modellen bør overføres til andre kommuner, men krever en viss brukermasse eller behov for å kunne skape et slikt mestringsmiljø. Selv om finansieringsdelen og den pedagogiske prosessen i modellen lett kan la seg kopiere, så ligger mye av nøkkelen i de engasjerte ansatte som ser hver enkelt deltaker, sier Øyvind Hellang, forsker i NORCE, og prosjektleder for evalueringsprosjektet.

På de unges premisser

Jobbskolen er et tilbud i tillegg til vanlig offentlig skole som kjennetegnes ved stor voksentetthet, relasjonsbygging og et tilrettelagt opplegg for den enkelte. - I Jobbskolen anerkjennes de unge på deres premisser. Det kreves ikke at de skal tilpasse seg rigide rammer, men tilbudet tilpasses dem så langt det går. Jobbskolen gir en annen vei til målet om utdannelse og arbeid, står det i evalueringsrapporten.

Forskerne har intervjuet ungdommene, ansatte og lærere på Jobbskolen, og evalueringen er laget på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune.

- Ungdommen stilte velvillig opp. Flere uttrykte at de var glade for å få lov til å fortelle hvor mye denne muligheten har betydd for dem. De var opptatt av å få dele sine historier, slik at flere kunne få en ny sjanse slik de hadde fått, forteller Nina Jentoft. Hun er forsker i NORCE og gjennomførte intervjuene med deltakerne i tiltaket.

, Illustrasjonsfoto: Colourbox, COLOURBOX9458837, <p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>, tre tenåringer, ungdommer

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jobbskolen er et samarbeid mellom NAV Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

- Jobbskolen treffer ungdommene med en kombinasjon av alternative læringssteder, et NAV som tror på opplæring og fokus på praksis og hverdagsmestring. Samarbeidet mellom alle tre forvaltningsnivå skaper her et møtested der hver enkelt blir sett og får flere sjanser til å komme seg videre og vokse. Det er en kombinasjon av sosialpedagogikk og spesialpedagogikk som er uvanlig i NAV sammenheng, sier Hellang.

Foto: Astrid Espegren / NORCE, NORCE-forskerne Nina Jentoft og Øyvind Hellang., 20200306 093535, <p>Foto: Astrid Espegren, NORCE</p>,

Kilde:
Foto: Astrid Espegren / NORCE

NORCE-forskerne Nina Jentoft og Øyvind Hellang.

Styrker ungdommene

Tiltaket skal styrke ungdommenes evne til å takle utfordringer i livet, få ungdommene til å gjennomføre videregående skole og gi dem bedre mulighet til å delta i arbeidslivet. Trygge voksenpersoner, felles måltider, samtaler og veiledning ser ut til å være virksomt for å få dette til.

Jobbskolen startet i 2013. Tiltaket ble i 2018 styrket med flere lærerressurser og større lokaler. Oppdragsgiver ønsket en evaluering av Jobbskolen før og etter utvidelsen i 2018. Jobbskolen skulle opprinnelig avsluttes våren 2020, men den ordinære Jobbskolen er fra og med 01. januar 2020 på permanent basis lagt til Ungdomsavdelingen i NAV Kristiansand.

De kommer med hetta på og kjenner ingen. De trenger å bli sjef i eget liv. Viktige ting er håndtrykket, å spise sammen, komme på tiden. Mange har aldri fått ros, de har ingen relasjoner, opplevd omsorgssvikt.

En ansatt ved Jobbskolen

Flere har fått vitnemål

Evalueringen viser at utvidelsen av tiltaket har vært svært vellykket når det gjelder å hjelpe flere ungdommer til å få et vitnemål fra videregående skole. I tillegg har gjennomsnittlige eksamenskarakterer økt. Evalueringen viser dessuten av de gode resultatene henger sammen med økning i lærerressursen.

Jobbskolen har betydd veldig mye, de har gitt stor støtte. Man får et håp her for fremtiden. Først trodde jeg det var for godt til å være sant. Etter hvert forstår jeg at de har enkle løsninger, løsninger som funker. Gode trygge rammer. Derfor fungerte dette for meg!

Deltaker

Større og mindre trivelig

Men evalueringen tyder også på at de svakeste ikke finner seg like godt til rette etter utvidelsen. Det er færre av de svakeste deltakerne som er daglig til stede i Jobbskolen sammenlignet med tiden før kapasitetsutvidelsen. I tillegg har snittalderen på deltakerne steget.

Kjennetegn ved Jobbskolen har tidligere vært at deltakerne gis god tid og flere sjanser. Selv om det fortsatt er stor raushet i sluttrutinen, mener noen av de ansatte at det er blitt strengere etter kapasitetsutvidelsen.

God arbeidstrening

Jobbskolen tilbyr arbeidspraksisplass for de deltakerne som ønsker det og som veileder mener er klar for det. Flere av ungdommene sier at de voksne gir veldig god oppfølging og gir ulike muligheter for arbeidstrening. Blant annet nevnes viktigheten av at de kjører rundt og besøker arbeidsplassen der ungdommen er plassert og spør hvordan de har det.

Forbedringspunkter og anbefalinger

I rapporten konkluderes det med at kapasitetsutvidelsen har vært vellykket, sett ut fra at en kan hjelpe flere. Men det er også viktig å høre på de ungdommene som forteller om utfordringene med et større miljø, og sette inn tiltak for å håndtere dette. I rapporten peker forskerne på noen forbedringspunkter og kommer med noen anbefalinger.

Før gledet jeg meg til Jobbskolen – var et veldig godt sted å være. Nå, etter at skolen har blitt så mye større – ikke trivelig lenger. Nå vil jeg bare bli ferdig.

Deltaker

Relaterte personer

Øyvind Hellang

Seniorforsker - Kristiansand
oyhe@norceresearch.no

+47 997 07 001

Nina Jentoft

Forsker II - Kristiansand
nije@norceresearch.no

+47 480 10 539

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev