Gå rett til innhold
<
<
Marius

Marius Kambestad

Forsker

maka@norceresearch.no
+47 452 06 875
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg arbeider med overvåking, forskning, problemkartlegging og tiltak for å styrke bestander av laks og ørret, samt å bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, i elver og innsjøer. Metodene inkluderer gytefisktelling, elektrofiske, habitatkartlegging, miljødesign, bunndyrprøver (evertebrater) og vannkjemiske undersøkelser. Påvirkning fra vannkraftverk, akvakultur, predasjon, sportsfiske og fysiske inngrep i vassdrag er sentrale problemstillinger.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt