Habitatkartlegging

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

En bærekraftig forvaltning av havet og ressursene er nødvendig for å stå imot virkningene av fremtidig menneskeskapt press og varslete klimaendringer. Dette kan oppnås ved bruk av kostnadseffektive neste-generasjons tverrfaglige verktøy for å styrke vår evne til å kartlegge status på biologisk mangfold i oseaniske regioner, og få oversikt over sentrale indikatorer på menneskeskapte og miljømessige endringer. [New paragraph]

Innovative løsninger innen flere bioteknologiske felt, databehandling og prosjektering kan anvendes til å skape nye verktøy for havobservasjon og bærekraftig utnyttelse med tilhørende verdiskaping for industrien og forbedrete metoder for myndigheter og mijøforvaltere. Vår visjon er å tilby nye verktøy og avanserte algoritmer for effektiv kartlegging av habitat:

Den nye teknologien vil oppnås gjennom en tverrfaglig tilnærming der marinbiologer jobber sammen med eksperter innen bildebehandling og maskinlæring.

NORCE har solid kompetanse innen bilde/video analyse og prosessering. Bildekvalitet og innholdsanalyse vil la operatører raskt velge bilder eller videobilder av høy kvalitet som inneholder interessante objekter, for eksempel utvalgte arter og miljø. Avansert maskinlæringsteknologi kan oppnå automatisk deteksjon og gjenkjenning av arter, og følgelig forbedre prosesseringen av video for kartlegging av marine habitater.

Aktuelt