Strømningssikring

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE ufører forskning og teknologiutvikling av sensorsystemer for deteksjon og karakterisering av problemer knyttet til strømningssikring.

Utfordringer med strømningssikkerhet knyttet til gasshydrater, asfaltener, mineralavsetninger, voks og korrosjon blir viktigere etter hvert som olje- og gassindustrien fokuserer dypere, kaldere og lengre. NORCE drar nytte av vår kompetanse innen strømningsmåling og sensorteknologi for å utvikle nye løsninger for å karakterisere slike problemer. NORCE forsker på sensorer og metoder for både laboratorie- og online applikasjoner. Eksempler på bruksområder er online deteksjon av formasjonsvannsgjennombrudd, tidlig deteksjon av gasshydrater, og karakterisering av avsetninger i rør.

Se også: Strømningsmåling, Flerfasemåling, Fluidkarakterisering.