Go straight to content
<
<
Knut

Knut Grove

Research Professor

kngr@norceresearch.no
+47 56 10 76 11
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Knut Grove´s research activities are divided between Labor history and Local and regional History. The Labor History tradition is as a research field also part of industrial relations, with a multidisciplinary approach stressing the working life´s institutions as well as the working place itself. Grove´s works includes studies of industrial workers, high school teachers and different organizations (especially unions), combining Labor History and the study of professions. In local and regional studies, his works deals with different societal levels, using theories and concepts from different disciplines. Another central field is historiography. Grove has been associated with the Department of Archaeology, Cultural Studies and Religion at the University of Bergen as Program Coordinator and Associate Professor.

Knut Grove

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Climate, Environment, and Sustainability

More information about Knut

See profile in Cristin

Open CV

Download pressphoto
Source: Rune Rolvsjord, NORCE

Projects

See all
See all
Publications
Historia om Førde – Selja forlag 2023
Aker and the Norwegian Tradition of Employer-Employee Cooperation – Arbeiderhistorie 2022
Have Better-off Suburban Residents Moved in from the Capital? Norwegian Neighbourhood Associations 1872–1940 – Heimen - Lokal og regional historie 2021
1981-1993: Brytningstid – 2020
Utbygging, samkøyring og miljøvern. 1963-1981. – 2020
Storutbygging i ei etterkrigstid. 1945-1963. – 2020
1920-1945: Kriser og krigstid – 2020
Etableringa av Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap – 2020
Fotballdalen. Fotballen i Raundalen 1982-91. – Voss Bygdeboknemnd, Voss folkemuseum og Voss sogelag 2020
Tilsette, bedrift og lokalsamfunn – 2019
Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og medbestemming. – 2019
Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. – 2019
1919-1956, Sildoljefabrikken på Kjøtteinen. – 2019
Å arbeida med munnlege kjelder – 2018
Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975 – 2017
Mellom Gulatingslagen og nasjonalstaten. Korte og lange liner i norsk regionhistorie. – 2016
Perspektiv på region og regionalisering – 2016
På leit etter ein vestnorsk arbeidarkultur – Arbeiderhistorie 2016
Hardanger i nasjonen – 2015
Eit jordbruk i endring – 2015
Eit samfunn under press – 2015
Mellom tradisjon og modernitet – 2015
Ressursutnytting og ressurskonfliktar – 2015
Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960 – 2015
Fellesskap på industristad og i bygd – 2015
Organisasjonsliv og politikk. – 2015
Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord] – Bergens Tidende 2015
Eit nytt Hardanger? Eit regionalt perspektiv på kommuneendringane i 1960-åra – Heimen - Lokal og regional historie 2015
Lektorene. Lærere, embetsmenn og funksjonærer – 2014
Hardanger rundt 1914 – 2014
Lærarane, LO og funksjonærane 1945-2002 – Arbeiderhistorie 2013
Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie – 2013
"Alt da nye kjem liksom ein straum veltande inn på ein..." Opplysning, danning og frilyndt ungdom i ei omveltingstid – Gamalt frå Voss 2012
Uni Rokkansenteret. Frå SEFOS og LOS til Stein Rokkans hus – John Grieg forlag 2012
Eidfjord 1891-2010. Frå fjord til fjell – Fagbokforlaget 2010
Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft – Arbeiderhistorie 2010
Filosofen i fortida. I: Farsethås, Hans Christian (red.: Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag – Universitetet i Oslo 2009
One Landscape – Differing Eyes. The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape – Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008
Det kulturelle Hardanger. Hardingen, regionen og fellesskapa – Stein Rokkan senter for fleirfaglege samfunnsstudiar 2008
Verkstedklubben på Laksevåg. Arbeiderne og Verkstedet gjennom hundre år – Ref.gruppen for VK Laksevågs historie/VK Bergen yards BMV 2007
Historie i randsona. Historieforskinga ved Rokkansenteret, LOS og SEFOS – Rokkansenteret 2007
Folkerørsler og frivillige organisasjonar – 2006
Johannes Gjerdåker og Vestnorsk Kulturakademi – 2006
Det mangetydige Vestlandet – Dag og Tid 2006
Arbeid og næringsvegar i Raundalen ca. 1660-1910 – Gamalt frå Voss 2005
See all publications in Cristin