Gå rett til innhold
<
<
Forskningsprosjekt Rein Hardangerfjord

Forskningsprosjekt Rein Hardangerfjord

NORCE skal forske på miljøeffekter av plastrydding i Hardangerfjorden.

I forskningsprosjektet Rein Hardangerfjord skal forskere i Klima og miljøavdelingen i NORCE undersøke miljøstatus i fjorden med søkelys på mikroplast i vannmasser, fjordbunn og livet i fjorden. Forskerne ønsker blant annet å finne ut om det lekker mikroplast fra plastavfall som har hopet seg opp langs strender og vrakviker i fjorden, og om rydding av plast som har lagt lenge i naturen fører til økt spredning av mikroplast. Analyse av miljø-DNA skal gi kunnskap om artsmangfoldet i fjorden før, under og etter plastrydding for økt forståelse om hvilke miljøeffekter plastforurensning har på fjordsystemet.

Kontaktperson

Gunhild Bødtker

Seniorforsker - Bergen

gubo@norceresearch.no
+47 56 10 71 08

Prosjektfakta

Navn

Forskningsprosjekt Rein Hardangerfjord

Status

CONCLUDED

Periode

15.07.22 - 31.10.22

Sted

Bergen

Totalt budsjett

560.000 NOK

Finansiering

Regional research fund Vestlandet

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Marte Haave