Gå rett til innhold
<
<
Vi etablerer North Atlantic Microplastic Centre

Vi etablerer North Atlantic Microplastic Centre

Aktuelt

Publisert: 23.05.2020
Oppdatert: 03.11.2023

Gunn Janne Myrseth

Sparebanken Vest bidrar med midler til oppstart og en treårig satsing. Vi skal raskt etablere et ekspertnettverk for å jobbe målrettet med sentrale emner i mikroplastproblemet. Senteret skal gradvis trekke til seg flere partnere og akselerere utviklingen i rett retning.

Foto: Andreas Graven / NORCE, Siren Sundland, Hans Kleivdal og Marte Haave., Sundland kleivdal haave 1, , På bildet ser vi S. Sundland, H. Kleivdal og Marte Haave. Foto: Andreas Graven, NORCE

Kilde:
Foto: Andreas Graven / NORCE

Siren Sundland, Hans Kleivdal og Marte Haave.

- Dette senteret vil gi banebrytende internasjonal miljøforskning. Vi ønsker å støtte forskning som kan bidra med et kunnskapsgrunnlag som er viktig for å løse plastproblemet internasjonalt, og dette senteret vil trekke verdensledende kompetanse til Vestlandet. Senterets forskning vil ha stor betydning for å løse plastutfordringene generelt, og for Vestlandet spesifikt knyttet til hav. Kompetansen og forskningen vil være en viktig kilde til kunnskap for flere havbaserte næringslivsaktører og organisasjoner på Vestlandet som arbeider med plastproblemet, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest.

North Atlantic Microplastic Centre, som ledes av forskningsinstituttet NORCE, har som mål å mobilisere ledende forskere nasjonalt og internasjonalt for raskest mulig å forstå hvor mye mikroplast som finnes i omgivelsene og risikoen ved dette.

Plastforurensing er et globalt synlig problem, spesielt langs kysten hvor det ofte samles opp. Over tid vil all plast i naturen brekkes opp til veldig små biter som kalles mikroplast, som gjerne defineres som plastbiter under 5 mm, ned til under 1/1000 mm størrelse. Denne usynlige mikroplasten fordeler seg i naturen og omgivelsene våre, og mengdene øker parallelt med økende plastproduksjon og bruk. Hvor mikroplasten ender opp, og hva det betyr for miljø og mennesker er dårlig kjent selv etter flere år med forsøk på å kartlegge problemet. Det er vanskelig å påvise mikroplast i miljøet og derfor er det også vanskelig å si hvilke mulige farer den medfører. Vi har ikke nok gode data til å utføre risikovurderinger, er konklusjonen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø så sent som i fjor høst.

- Vi er vant til å forholde oss til kostholdsråd om klassiske miljøgifter (f.eks. kvikksølv og PCB i fiskelever), men vi har i dag ikke kunnskap til å gi råd om innhold av mikroplast i mat. I en fremtid der mikroplastnivåene øker vil det stadig komme flere krav til dokumentasjon fra forbrukerne, matprodusenter og importører. Vi skal med dette senteret jobbe med forskning som skal legge grunnsteinene for trygg og sikker kunnskap, sier leder for senteret, Marte Haave, økotoksikolog ved NORCE.

Fødselshjelp med midler fra «Agenda Vestlandet»

Gode analysemetoder er avgjørende for å komme videre, og nå, med finansiering fra Sparebanken Vest-stiftelsen «Agenda Vestlandet», får det internasjonale forskerteamet spillerom til å komme raskt i gang og jobbe fokusert og målrettet over tid. Sparebanken Vest bidrar med midler til oppstart og en treårig satsing som skal etablere et faglig fundament for å forstå mikroplastproblemet. Satsingen vil omfatte rundt 30 eksperter fra ulike land som vil bidra til utvikling av senteret.

- Sparebanken Vest sitt bidrag er avgjørende for et raskt kunnskaps- og kapasitetsløft, slik at vi kan etablere en helhetlig forståelse av dette problemet. Mikroplast er et globalt problem hvor hverken myndigheter eller næringsliv har god nok kunnskap til å håndtere dette miljøproblemet i dag. Gjennom etablering av North Atlantic Microplastic Centre (NAMC) skal vi sammen med de beste forskningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt mobilisere til felles kunnskapsdugnad for å utvikle langsiktige tiltak og løsninger, sier Hans Kleivdal, konserndirektør i NORCE og styreleder i senteret.

Marte og ivar liid riise foto gj myrseth, ,

Sikret midler

Mikroplastesenteret som får oppstartstøtte og betydelige midler fra Sparebanken Vest og stiftelsen Agenda Vestlandet, ble behørig omtalt på TV2s nyhetssendinger den 23, 24 og 25. mai 2020. Her intervjues NORCE sin økotoksiolog Marte Haave av TV2s reporter I.L. Riise og fotograf T. H. Flaaten. (Foto: G. J. Myrseth, NORCE)

Et problem

– Det er flere enorme utfordringer innen mikroplastforskningen, avhengig av hvilken forskningsretning man ser på. Imidlertid ligger kjernen i dem alle at vi må kunne kvantifisere mikroplasten pålitelig, og på sammenlignbar måte fra laboratorium til laboratorium. Dette er i dag ikke tilfelle på grunn av forskjeller i analyseteknikker, svært varierende nivåer av kvalitetskontroll av analysen og forskjellige måter å rapportere plastforurensning på. Dette har ført til at dataene i litteraturen er dårlig, om i det hele tatt, sammenlignbare, forteller Jes Vollertsen fra Universitetet i Aalborg.

Professor Gunnar Gerdts fra Alfred Wegner Institutet har dette å fortelle:

- Av viktige forskningsspørsmål vil jeg trekke frem tre sentrale utfordringer: 1)Hvor havner plasten, og hva er effektene av mikroplast og nanoplast i dyr og mennesker 2)Evnen til å måle de minste mikroplastpartiklene (og nanoplasten) 3)Bli enige om metoder for overvåkning av både miljø og mat. Dette er både dyrt og teknisk svært krevende, og for tiden er fokus til overvåkningsprogrammene på «hva vi kan klare» ikke på «hva vi trenger». Senteret kan medføre en betydelig fremgang på dette feltet, sier han.

Sparebanken Vest opprettet stiftelsen «Agenda Vestlandet» i 2019. Stiftelsen har som formål å fremme bærekraftige prosjekter som skal bidra til omstilling og næringsutvikling på Vestlandet. Etableringen av forskningssenteret er en del av midlene som er satt av til prosjekter innen stiftelsens to hovedsatsninger; «bærekraftig hav» og «grønn omstilling». Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank og et komplett finanshus for mer enn 290 000 person- og bedriftskunder. Som et selvstendig finanskonsern med kontorer i fra Volda i nord til Jæren i sør, har banken en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Sparebanken Vest

WWF støtter opprettelsen

- Dette er en viktig sak for Norge og verden. WWF syns det er fantastisk bra å høre at forskning og kartlegging av mikroplast nå kan få et temposkifte i Norge. Vi trenger nemlig mer kunnskap om hvor mikroplasten er, hvor den kommer fra og hvordan den påvirker dyrelivet i naturen inkludert oss mennesker. Og ikke minst, vi må stanse ny plast fra å havne ut i naturen i utgangspunktet, sier Fredrik Myhre marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond.

WWF temaside på forsøpling av havet

NORCE deltok på Vestland fylke sin lansering av plaststrategi. Vi kunne fortelle om mikroplastsenteret og hva vi ekspertene i NORCE kan hjelpe politikerne med for å oppnå målene i strategien. BT gir i denne saken innblikk i eventet og det er intervju med vår ekspert Marte Haave

BT sin sak fra Vestland fylke sin lansering av plaststrategi

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev