Gå rett til innhold
<
<
Einar

Einar Leknes

Forskningsleder Klima, miljø og bærekraftig utvikling

eile@norceresearch.no
+47 51 87 51 31
+47 920 87 805
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Jeg er utdannet sivilingeniør (1982) og doktor ingeniør (1999) fra institutt for by- og regionplanlegging NTNU. Jeg er oppvokst på Sortland i Vesterålen, har utdannelse fra Trondheim, men har bodd i Stavanger siden 1982. Jeg har arbeidserfaring som planlegger i Rogaland Fylkeskommune, analytiker/planlegger i konsulentfirmaet Asplan, konsekvensutreder i Statoil (Equinor) og nå over 25 års forskererfaring i Rogalandsforskning, IRIS og NORCE. I tillegg til å drive forskning har jeg ledet mange forskningsprosjekter og jeg har også hatt ulike lederstillinger i forskningsinstituttene. Nå har jeg stilling som forskningsleder for forskningsgruppen Klima, Miljø, Bærekraft som er en av de samfunnsvitenskapelige forskningsgruppene i NORCE.

Jeg har bedrevet forskning om by- og regionutvikling, arealplanlegging, samferdsel, konsekvensutredninger, governance, offentlige beslutningsprosesser, reformer i offentlig sektor, videre policy-studier innen regionalpolitikk, næringspolitikk, kommunalpolitikk, petroleumspolitikk og samferdselspolitikk. Doktorgraden dreide seg om hvordan statens beslutninger av offshore petroleumsutbygginger kunne forklares, og offentlige beslutningsprosesser særlig ved kontroversielle saker, er fortsatt en av mine store forskningsinteresser. Jeg har ellers erfaring fra metodeutvikling på konsekvensanalysefeltet og fra evaluering av ulike tiltak inkludert følgeevalueringer. For tiden leder jeg et stort komparativt forskningsprosjekt (2018-2023) om virkninger av hhv Bymiljøpakken på Nord-Jæren, Miljøpakken i Trondheim og Miljøløftet i Bergen.

Einar Leknes

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Demokrati og styring

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Einar

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin