Gå rett til innhold
<
<
Elbilpolitikken har underminert bompengepolitikken

Elbilpolitikken har underminert bompengepolitikken

Aktuelt

Publisert: 24.05.2023
Oppdatert: 25.05.2023

Eleanor Frances Hooppell Smith

På tross av storbyenes innsats for å nå nullvekst i biltrafikken, har trafikken økt. Økningen skyldes først og fremst elbiler. Det viser en ny rapport utarbeidet av NORCE fra et prosjekt som sammenligner virkningene av tiltakene som iverksettes i regi av bymiljøpakkene i Bergen og Trondheim og på Nord-Jæren.

Eleanor Frances Hooppell Smith, NORCE, Einar Leknes har lansert ny rapport om reisevaner og holdninger. Bildet er tatt i Bergen., Einar Leknes esc mai2023, ,

Kilde:
Eleanor Frances Hooppell Smith, NORCE

Einar Leknes har lansert ny rapport om reisevaner og holdninger. Bildet er tatt i Bergen.

Den nye rapporten viser at transporten blir mer elektrisk. Det er flere elbiler, og elsykler, noe som har skjedd på bekostning av kollektivtransporten. Rapporten er basert på en befolkningsundersøkelse om reisevaner og holdninger til privatbilbruk. Analysene viser mulighetene for en bærekraftig endring av reisevanene. Det er lignende funn i alle de tre byområdene.

Alle byområdene har iverksatt ganske tøffe tiltak med bompenger og har stimulert kollektivreiser. Forskere regnet med at det skulle gi en nedgang i privatbiltrafikken, men det har ikke vært noe nedgang. Andelen bompengebelastede bilturer økte fra 30 prosent – 50 prosent i Bergen og på Nord Jæren, og prisen økte i Trondheim. Andelen blant respondentene som benytter elbil til jobb har økt med 2–4 prosentpoeng mellom 2018 og 2022. Den utgjør nå 20 prosent i Bergen, 19 prosent på Nord-Jæren og 15 prosent i Trondheim. Bompengene har hatt oppsiktsvekkende liten effekt på andel bilturer. Kun i sentrum har bompengene ført til mindre trafikk.

– Det overrasket oss at tiltakene ikke har hatt noen effekt. Det vi forsto var at det hadde ført til at folk kjøpte elbil. Det har vært elbil subsidier og redusert takst. Det vi ikke så i utgangspunktet var at den nasjonale elbilpolitikken ville underminere bompengepolitikken i byområdene, sier Einar Leknes, forskningsleder Klima, miljø og bærekraftig utvikling ved NORCE.

Han påpeker at det har vært en stor vekst i elbiltrafikken og at elbilene betaler mindre i bompenger. Dette svekker finansieringsgrunnlaget i bompengepakken, spesielt når kommunene ikke har rushtidsavgift.

– Den nasjonale elbilpolitikken har underminert byvekstavtalene, sier Leknes.

Men er det ikke miljøvennlig å ha elbil?

Det er jo mindre utslipp når du kjører elbil, men de belaster trafikksystemene i storbyen like mye som andre, forklarer Leknes. Elbileiere kjører i større grad til jobb enn de som har fossilbil og de reiser mindre kollektivt.

De tar like mye plass og det finnes andre miljøulemper utenom utslipp som støy og støv. De fører til kø og de svekker fremkommeligheten for nødvendig transport.

Av alle tre stedene forskerne har sett på, er andelen av befolkningen som eier elbil høyest i Bergen (28 prosent).

– Hvis man skal pøse på med enda flere elbiler, så må man fortsatt bygge ut vegnettet mer. Så det er ulemper med det, sier Leknes

Finnes det ikke reisealternativer til personbil?

Et positivt funn er at en undersøkelse blant bilister viste at de mener at de har reisealternativer. Dette varierer mellom byområdene. I Bergen kan 70 prosent reise kollektivt, 23 prosent kan sykle og 11 prosent kan gå. Det er bare 22 prosent som sier at de ikke har alternativer. I tillegg, 27–30 prosent av de som benytter bil vil gjerne endre reisemåte.

Det var mange likheter mellom Bergen, Trondheim og Nord-Jæren, men det som overrasket Leknes mest var at det er så få som sykler i Bergen og at mange ikke har sykkel en gang (42 prosent).

– Sykling er ikke greien i Bergen, sier Leknes.

Det var overraskende siden det er så mange studenter her. Han påpeker at infrastruktur er avgjørende. Det viktigste er trygge sykkelveier. Der har man spesielt mye å gå på i Bergen, synes Leknes.

I Stavanger har de utvidet kollektivtilbudet, og du kan leie elsykkel hvis du har et abonnement. Det står sykler der slik at du kan ta den siste delen av reisen din på elsykkel. Objektivt sett er det best å sykle på Nord-Jæren, etter Leknes sine funne. Der er det flatest, det er minst vinter, men det er litt mer vind. Trondheim og Bergen er mer kupert.

Noen råd til politikere

Politikerne bør bidra til at det blir dyrere å kjøre elbil, mener Leknes. Mange i befolkningen synes elbilfordelene gir en urimelig forskjellsbehandling. Han anbefaler å vurdere ulike virkemidler for å svekke fordelene for elbil i byområdene, for eksempel høyere bompengesats, dyrere parkering, og bortfall av muligheten til å kjøre i kollektivfelt.

Leknes synes at det bør også bli flere fordeler for syklister. Et nasjonalt tiltak kunne vært momsfritak for å kjøpe elsykkel. Lokalt går det an å innføre leasing og leiordninger for elsykkel. Et annet forslag er å gi en kilometergodtgjørelse på for eksempel kr 2,5 per km («indemnité vélo» i Belgia) til ansatte som bruker sykkel for å komme seg til jobb. Dette er opp til arbeidsgivere selvfølgelig, men lokalpolitikere kan oppmuntre arbeidsplasser å vurdere sånne tiltak. Det hjelper å stimulere bruk av sykkel i hverdagen.

Selv om kollektivtilbudet er ganske godt utbygget i de fleste byene, spesielt i Bergen, har pandemien hatt stor effekt. Færre reiser med kollektivtransport, og det er usikkert om det vil øke til nivået før pandemien, mener Leknes. På 22. mai 2023 ble det annonsert at kollektivtransport blir gratis i Stavanger. Det mener Leknes kan ha positive effekter på reisevaner.

Det reises mest kollektivt i Bergen, sammenlignet med Trondheim og Nord-Jæren. Kollektivselskapene kan jobbe litt mer med prising av tjenesten sånn at du har større fleksibilitet som passer dem som ikke bruker det så ofte, mener Leknes. I tillegg, kommer forslag om å se hvordan man kan integrere leasing or leieordninger for elsykler.

– Hvis månedskort koster mye, er det rimelig å bruke elbil. Vi må se på ordningen der, anbefaler Leknes.

Det er opp til politikerne å bestemme seg over hva de vil fremheve og om dette er gode tiltak eller ikke. Det blir spennende å se hvordan det løses i de ulike byene.