Gå rett til innhold
<
<
Viktige kommunale tjenester sliter med kapasitet og kompetanse

Viktige kommunale tjenester sliter med kapasitet og kompetanse

Aktuelt

Publisert: 30.01.2020
Oppdatert: 29.06.2022

Veronica Helle

Ny rapport avdekker kapasitets- og kompetanseutfordringer innen flere kommunale tjenester. De store og mellomstore kommunene sliter mest, mens de små kommunene finner løsninger gjennom samarbeid med andre kommuner.

Undersøkelsen er gjort i kommunene i Rogaland. Forskerne vet ikke hvor representativ den er for andre fylker.

- Resultatene fra undersøkelsen gir likevel gode grunner til ikke bare å rette søkelyset mot utfordringene i de små kommunene, sier Einar Leknes, i NORCE, og en av forskerne bak rapporten.

I forbindelse med kommunereformen som trådte i kraft fra nyttår, ble søkelyset særlig rettet mot utfordringene i de små kommunene. Men forskerne bak rapporten mener det kan være alt for enkelt å tro at sammenslåing av småkommuner er det riktige virkemiddelet for å løse utfordringene innenfor disse kommunale tjenestene.

Les også innlegget til Einar Leknes: Skoen trykker mest i store kommuner (Dn.no)

Forskerne fant kapasitets- og kompetanseutfordringer innen barnevern, barnehage, pleie av pasienter med psykiske lidelser og demens og PPT.

Kompetanseheving i barnevernet igangsatt

Når det gjelder barneverntjenesten har regjeringen siden 2017 utviklet og satt i gang tiltak som skal bidra til å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern. Selv om barnevernet gjør mye godt og riktig arbeid med kompetente yrkesutøvere, har det også vært påpekt svikt og mangler knyttet til saksbehandling og ledelse mange steder i landet.

Ett av tiltakene er Tjenestestøtteprogrammet, et kompetansehevingsprogram for alle ansatte og ledere i kommunale barneverntjenester.

Tjenestestøtteprogrammet drives av RKBU Vest, NORCE, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RBUP Øst og Sør og RVTS sør, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Anne Marit Høyem, RKBU Vest, NORCE, er en av dem som driver opplæringen. - Vi ser mange gode barneverntjenester og barnevernsarbeidere med stort engasjement for barna og familiene. Hverdagen er hektisk og utfordrende for dem, sier Høyem.

Sikre kompetanse og kapasitet

Tjenestestøtteprogrammet skal sikre at barneverntjenester har kompetanse og kapasitet til å håndtere krevende saker og tilby gode tiltak. Opplæringen har også som mål å styrke samarbeidet barnevernet har med familier om hjelpetiltak. Eksempler på hjelpetiltak kan være besøkshjem, økonomisk hjelp, rådgivning og foreldreveiledningsprogrammer. Gjennom opplæringen skal ansatte i barneverntjenesten også få bedre kunnskap om hva vold og traumer gjør med barn og hvordan hjelpe utsatte barn, foreldre og fosterforeldre.

Reidun Hjelmervik, leder i barneverntjenesten i Time kommune i Rogaland, er en av dem som har fullført opplæringen. Hun er veldig fornøyd med innholdet og nytteverdien.

- Innholdet var faglig relevant for det vi jobber med daglig. Det traff 100 %. Det var veldig nyttig å jobbe med egne saker. I løpet av opplæringen endret vi også rutiner og maler for undersøkelsesarbeidet, sier Hjelmervik.

, , COLOURBOX532811, <p>colourbox.com</p>, folkemengde

Nyttige diskusjoner med nabokommunen

Barneverntjenesten i Time kommune hadde opplæring sammen med Hå kommune. - Det var nyttig å være sammen med en nabokommune i samme størrelse, se forskjeller og likheter og diskutere fordeler og ulemper ved ulikhetene. Samlingene var et godt og trygt sted å være. Alle bidro og var engasjerte. Vi hadde nyttige diskusjoner og lærte mye av hverandre. Vi står nå mer faglig samlet, forteller Hjelmervik.

Målet er at innen 2024 skal alle ansatte og ledere i kommunale barneverntjenester ha fått mulighet til å delta i et kompetansehevingsprogram.

Høyem forteller at de legger spesielt stor vekt på å jobbe med barneverntjenestens analyse- og vurderingsarbeid i meldinger og undersøkelser. - Dette er i tråd med forskning på området som viser at her er det behov for løft. Barnevernet trenger å synliggjøre sine vurderinger og vise fram sine avveininger som grunnlag for beslutninger. Dette er også i tråd med kritikken fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), sier hun.

EMD er en internasjonal domstol som dømmer i saker der stater blir innklaget for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Høyem mener det er av avgjørende betydning for omdømme til barnevernet fremover, at de lykkes med Tjenestestøtteprogrammet.

Les mer om Tjenestestøtteprogrammet

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev