CO2-utslippsovervåkning

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har ekspertise innen målesystem for CO2 og andre klimagassutslipp. Vi kan være med å analysere problemstillingen og hjelpe til å bygge opp et målesystem som passer til formålet.

NORCE utfører tredjeparts dokumentasjon og usikkerhetsanalyse av CO2-utslipp for rapportering til myndighetene. Vi har lang erfaring med å analysere og gi råd i forbindelse med CO2 utslippsmålinger og beregninger, både for fakkel, brenngass og røykgass.

"CMR-modellen" for beregning av CO2-utslipp fra fakkelgass er utviklet av NORCE i samarbeid med Equinor og brukes av mange operatører på norsk kontinentalsokkel for å rapportere til Miljødirektoratet. NORCE tilbyr kurs, kvalitetssikring og rådgiving for bruk av denne modellen.

Aktuelt