CO2-utslippsovervåkning

Sist oppdatert: 5. des. 2019

NORCE har ekspertise innen målesystem for CO2 og andre klimagassutslipp. Vi kan være med å analysere problemstillingen og hjelpe til å bygge opp et målesystem som passer til formålet.

NORCE utfører tredjeparts dokumentasjon og usikkerhetsanalyse av CO2 utslipp for rapportering til myndighetene. Vi har lang erfaring med å analysere og gi råd i forbindelse med CO2 uslippsmålinger og beregninger, både for fakkel og brenngass.

"CMR-modellen" for beregning av CO" utslipp fra fakkelgass ble utviklet av CMR (nå del av NORCE) i samarbeid med Statoil (nå Equinor) og brukes av mange operatører på norsk kontinentalsokkel for å rapportere til Miljødirektoratet. NORCE tilbyr kurs, kvalitetssikring og rådgiving for bruk av denne modellen.

Aktuelt