Andreas Nordang Uhre

Andreas Nordang Uhre

Forsker II
Telefon: +47 51 87 53 41
Epost: anuh@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Andreas Nordang Uhre er Forsker II ved NORCE Samfunn. De primære forskningsinteressene hans er ikke-statlig deltakelse i global styring og miljøpolitikk. Han arbeider for øyeblikket med prosjektet The Electoral Ramifications of Radical Environmental Policy (THERAPY), finansiert av Norges Forskningsråd og FORMAS for perioden 2020-2024.

Uhre har publisert i tidsskrifter som Interest Groups & Advocacy, International Political Science Review og Marine Policy.

Aktuelt