<
<
Andreas Nordang Uhre

Andreas Nordang Uhre

Forsker II

anuh@norceresearch.no
+47 51 87 53 41
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Andreas Nordang Uhre er Forsker II ved NORCE Samfunn. De primære forskningsinteressene hans er ikke-statlig deltakelse i global styring og miljøpolitikk. Han arbeider for øyeblikket med prosjektet The Electoral Ramifications of Radical Environmental Policy (THERAPY), finansiert av Norges Forskningsråd og FORMAS for perioden 2020-2024.

Uhre har publisert i tidsskrifter som Interest Groups & Advocacy, International Political Science Review og Marine Policy.

Andreas Nordang Uhre

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Fornybar energi
Demokrati og styring

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Andreas Nordang Uhre

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Kilde: Håvard C. Hana
Se alle prosjekter
Aktuelt

Ekstern lenke

Demokratiet blir dårligere i en tredel av verden

Ekstern lenke

Avdekker svikt i internasjonalt demokrati