Åsta Dyrnes Nordø

Åsta Dyrnes Nordø

Forsker II
Telefon: +47 56 10 73 06
Epost: asno@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er utdannet statsviter (Ph. D, UiB, 2019) med fordypning i komparativ politikk. Mine forskningsinteresser er relatert til offentlig opinion, politisk representasjon, politisk deltakelse og minoritetspolitikk. Jeg jobber hovedsakelig kvantitativt, med utstrakt surveykompetanse, og med et spesielt fokus på paneldata. Jeg koordinerer forskningsgruppen Politisk Adferd og demokrati tilknyttet DIGSSCORE. Dette er noen av prosjektene som jeg er involvbert i for tiden: 1) Innvandring og inkludering: reformer, politikk og majoritetsbefolkningens holdninger (Immigrant Inclusion), 2) ulikhet i barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter 3) evaluering av barnehagereformen,og 4) to ulike prosjekter som på ulikt vis studerer folkelig oppslutning rundt storskala karbonfangst og lagring (perCCSeptions og Digimon).

Aktuelt

Publikasjoner