Åsta Dyrnes Nordø

Åsta Dyrnes Nordø

Forsker II
Telefon: +47 56 10 73 06
Epost: asno@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er utdannet statsviter (Ph. D, UiB, 2019) med fordypning i komparativ politikk. Mine forskningsinteresser er relatert til offentlig opinion, politisk representasjon, politisk deltakelse og minoritetspolitikk. Jeg jobber hovedsakelig kvantitativt, med utstrakt surveykompetanse, og med et spesielt fokus på paneldata. Jeg koordinerer forskningsgruppen Politisk Adferd og demokrati tilknyttet DIGSSCORE. Jeg er for tiden involvert i følgende prosjekter: 1) Innvandring og inkludering: reformer, politikk og majoritetsbefolkningens holdninger, 2) Studier av hvordan rettferdige beslutningsprosedyrer kan øke demokratiets legitimitet (PROLEG), 3) evaluering av barnehagereformen, 4) en studie av frivilligsentralenes kjennetegn og betydning og 5) to ulike prosjekter som på ulikt vis studerer folkelig oppslutning rundt storskala karbonfangst og lagring.

Aktuelt

Publikasjoner