Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 25.03.2024
Oppdatert: 25.03.2024

Katrine Jaklin

Samfunnet vårt får i økende grad kjenne på reelle effekter av klimaendringene. NORCE har bred kompetanse innen klima, miljøforvaltning, teknologiutvikling, energiomstilling og samfunnsforskning som er rigget for både flerfaglig og spisset satsing på klimautfordringer.

I vinter har vi presentert noen av NORCEs prosjekter som omhandler klimaendringer, hvilke konsekvenser de har, og hvordan vi kan overvåke utviklingen og håndtere klimarisikoen. Her kan du lese mer om denne forskningen.

Vi blir sinte av å tenke på klimaendringer

Hele 48 prosent av oss oppgir at vi blir sinte av å tenke på klimaendringer. Både de direkte og indirekte konsekvensene av klimaendringene kan oppleves urettferdige. Dette fremkaller sterke følelser. Forsker Thea Gregersen forklarer at følelsen av sinne henger sammen med opplevelsen av urettferdighet og at noe eller noen hindrer måloppnåelse:

– Vi finner at folk typisk er sinte på at ikke mer blir gjort for å forhindre klimaendringene, og at de spesielt peker på politikere som ansvarlige. Folk er også sinte på det de oppfatter som likegyldighet, både hos politikere og den generelle befolkningen, sier Gregersen.

Les artikkelen: https://www.norceresearch.no/aktuelt/vi-blir-sinte-av-klimaendringer

Bedre snøskredvarsling med ny satellitteknologi

Snøskred tar i snitt livet av syv mennesker i Norge hvert år, og klimaendringene vil endre risikoen for snøskred i fremtiden. NORCE-forskere bruker nå satellitteknologi slik at vi bedre kan forutse fremtidens skredfare.
Les saken: https://www.norceresearch.no/aktuelt/ny-satellitteknologi-kan-gi-bedre-snoskredvarsling

  • Satellittbilde fra Tromsø 14 januar 2024 med utsnitt fra Lavangsdalen der flere skred er synlige som grønne områder.

Skal fly droner i Antarktis

Planleggingen er godt i gang for å styrke norsk forskning i Antarktis. I 2023 bevilget regjeringen 2,3 milliarder til å pusse opp forskningsstasjonen Troll. Partnerne i Troll observasjonsnettverk (TONe) var i januar på feltoppdrag til Antarktis for å planlegge utvidelsen. NORCE skal levere forskningsinfrastruktur til TONe.

– Folk flest tenker når de hører ordet drone, disse små med fire rotorer. Men dette er som et vanlig lite fly uten pilot. De kan ha opp mot ti meter vingespenn og bære opp mot 100 kilo utstyr. Dronene til NORCE kan fly opp mot 1000 kilometer, men krever at vært er litt fint. I Antarktis og på Troll kan det være vind på opp til flere hundre kilometer i timen. Vi regner med å kunne fly halvparten av tiden mens vi er her, sier Rune Storvold, avdelingsleder observasjonssystemer i NORCE.

Dronene vil utstyres med sensorpakker bestående av ulike typer radarer,høyoppløselige kameraer og hyperspektral avbilder.
Les hele saken her: https://www.norceresearch.no/aktuelt/skal-fly-droner-i-antarktis

NORCE bidrar til å drifte instrumenter som overvåker temperaturen langt nede i Norskehavet

I dag måler instrumentene styrken på returstrømmen når den strømmer over Grønland/Skottland-ryggen. Disse målingene er de viktigste verktøyene vi har for å øke kunnskapen om havstrømmene våre og konsekvensene av at de endres. Returstrømmen svekkes når vannet ikke er kaldt og tungt nok. Da når vi et vippepunkt. Per nå er strømmen stabil, men det blir varmere.
Denne videoen, en NORCE-produksjon, er laget sammen med Screen Story i forlengelsen av forskningsprosjektet "Deep water exiting the Nordic Seas: A pacemaker of North Atlantic circulation".

Forskere bruker eldgammelt DNA til å rekonstruere biodiversitet i Arktis

Eldgammelt DNA kan fortelle oss hvordan arter har reagert på klimaendringer i Arktis. Ved å trekke ut DNA fra marine sedimentlag kan vi finne ut hvilke organismer som levde i det marine økosystemet på ulike tidspunkt i historien.
Les saken: https://www.norceresearch.no/aktuelt/researchers-use-ancient-dna-to-reconstruct-past-biodiversity-in-the-arctic

Ønsker at afrikanske bønder tar i bruk klimainformasjonstjenester for å forbedre matsikkerheten

Klimaendringer utgjør en trussel mot afrikanske småbønder. De er avhengige av å ta riktige beslutninger til rett tid for å brødfø familien sin. Et nytt prosjekt har som mål å forbedre matsikkerheten for småbønder i Etiopia og Malawi gjennom klimainformasjon og -tjenester.
Les saken her (engelsk): https://www.norceresearch.no/en/news/wants-african-farmers-to-use-climate-information-services-to-improve-food-security

Samskaper med næringsliv og offentlige aktører for bedre håndtering av klimarisiko

Climate Futures er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som utvikler klimavarsling fra 10 dager til 10 år fremover i tid for bedre håndtering av klimarisiko i vær- og klimautsatte sektorer. Senteret har etablert langsiktige samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor, service- og næringsorganisasjoner, og forskningsinstitusjoner, og jobber nå med nærmere 40 partnere fra en rekke klima- og værutsatte sektorer. Her kan du lese et kort sammendrag av noen prosjekter Climate Futures er involvert i innen kraftbransjen og i samarbeid med landbruket.
Les saken: https://www.norceresearch.no/a...

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev