Akvakultur

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Bidra til bærekraftig utvikling innen havbruk gjennom å tilby kompetanse for å løse grunnleggende og anvendte problemstillinger innen havbruksnæringen. Viktige fagfelt er fysiologi, fiske velferd, produksjonsbiologi og teknologiske løsninger.

Prosjekter

Aktuelt