Akvakultur

Bidra til å bærekraftig utvikling innen havbruk gjennom å tilby kompetanse for å løse grunnleggende og anvendte problemstillinger innen havbruksnæringen. Viktige fagfelt er fysiologi, fiske velferd, produksjonsbiologi og teknologiske løsninger.

Aktuelt