Gå rett til innhold
<
<
SusOffAqua; Unleashing the sustainable value creation potential of offshore ocean aquaculture

SusOffAqua; Unleashing the sustainable value creation potential of offshore ocean aquaculture

Jo Halvard Halleraker., , Standard 20190818 193139, <p><a href="https://brukere.snl.no/52063" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jo Halvard Halleraker</a>. <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CC BY NC SA 3.0</a></p>, Havbasert fiskeoppdrett på Frohavet i Trøndelag.

Kilde:
Jo Halvard Halleraker.

SusOffAqua forener et tverrfaglig team i et unikt prosjekt for å tilby kompetanse, innovasjon og teknologi for å sikre bærekraft og robusthet i verdikjeden til fremtidens havbruk til havs. Havressurser må forvaltes nøye, da våre hav er under press med flere brukergrupper samt utfordringer ved de globale klimaendringene. Hvis den nye havbruksnæringen skal oppnå samfunnsaksept og sitt fulle potensial, må produksjonen være i samsvar med målet om å oppnå klimanøytralitet og bevare biologisk mangfold.

Prosjektgruppen skal utvikle sanntids overvåkingstilnærminger og arbeide mot forebyggende biosikkerhet og redusert miljøpåvirkning. Konseptet om et kunstig intelligensbasert autonomt styringssystem for havbruk til havs vil utvikles som en muliggjørende teknologi. Potensialet for implementering av en slik teknologi i fremtidig havbruk vil evalueres i områdene som er svært relevante for havbruk, spesielt fôring med tanke på høye klimagassutslipp knyttet til verdikjeden for fôr. Samtidig vil grunnleggende kunnskap utvikles innen viktige områder som biologisk ytelse, biosikkerhet, økologisk påvirkning, fiskevelferd og energisystemer med relevans for å utvikle bærekraftige verdikjeder til havbruk. Prosjektet vil utvikle og validere verktøy (LCA og økonomisk analyse og energisystemanalyse) for å vurdere i hvilken grad opptak av teknologi og andre innovasjoner kan drive sektoren mot klimanøytralitet og lav miljøpåvirkning.

Kontaktperson

Fiona Provan

Avdelingsleder Hav og miljø - Mekjarvik

fipr@norceresearch.no
+47 51 87 55 37
+47 900 69 052

Prosjektfakta

Navn

SusOffAqua; Unleashing the sustainable value creation potential of offshore ocean aquaculture

Status

Aktiv

Periode

01.01.22 - 31.12.24

Sted

Stavanger

Totalt budsjett

40.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Ruth Beatriz Pincinato
Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim
Frode Oppedal
Muk Chen Ong
Trude Vrålstad

Samarbeidspartnere

Universitetet i Stavanger, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev