Gå rett til innhold
<
<
BIOSIRKEL vil styrke Vestlandets grønne konkurransekraft

BIOSIRKEL vil styrke Vestlandets grønne konkurransekraft

Innsikt

Publisert: 13.09.2022
Oppdatert: 23.09.2022

Gro Elin Kjæreng Bjerga

Storsatsingen BIOSIRKEL skal bidra til at Vestlandet lykkes i overgangen til mer effektiv utnyttelse av industrielle sidestrømmer. Dagens avfall skal bli morgendagens ressurser for mange flere bransjer og bedrifter enn i dag.

Thor Brødreskift, BIOSIRKEL skal bidra til å utløse potensialet i en regional sirkulær bioøkonomi, ved å vise at løsninger kan være både miljøvennlige og konkurransedyktige. Her ses Dorinde Kleinegris og Hans Kleivdal i NORCE ved Nasjonal Algepilot Mongstad., Dorinde hans mikroalger, ,

Kilde:
Thor Brødreskift

BIOSIRKEL skal bidra til å utløse potensialet i en regional sirkulær bioøkonomi, ved å vise at løsninger kan være både miljøvennlige og konkurransedyktige. Her ses Dorinde Kleinegris og Hans Kleivdal i NORCE ved Nasjonal Algepilot Mongstad.

BIOSIRKEL er en ny storsatsing innen sirkulær bioøkonomi som ledes av NORCE. Prosjektet har et budsjett på cirka 40 millioner, og inkluderer samarbeidspartnerne Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger, og et bredt spekter av næringslivspartnere og klynger.

Ressursutvinning og foredling av ressursene bidrar i dag til et høyt klimagassutslipp, og tap av artsmangfold.

Sirkulær økonomi er en strategi for å nå målet om høyere ressursutnyttelse. Norge har adaptert denne strategien, og den er allerede godt forankret på Vestlandet både i det offentlige og private.

Men det gjenstår å utløse hele potensialet, og vise at de nye løsninger både er bærekraftige og lønnsomme.

Fokus på biologiske ressurser

Prosjektet har fokus på biologiske ressurser spesielt, fordi de er tett koblet til matsystemene. Vestlandet har stor matproduksjon, både med tanke på jordbruk og havbruk, og har langt over 20 milliarder i omsetning innen disse primærnæringene.

Matproduksjon er en av syv prioriterte verdikjeder i EU, og nevnes som et av fire områder i vår nasjonale strategi for sirkulær økonomi. Norge er svært avhengige av import til både fôr og mat, og dermed sårbare for globale endringer. I dag importeres over 90% av ingredienser i fôr til lakseoppdrett og protein til kraftfôr.

Vi trenger nye innsatsfaktorer eller ressurser i matproduksjon, og det er ikke forsvarlig å kaste mat eller andre restråstoff som kan brukes. Vi må få de tilbake i kretsløpet.

Sirkulær økonomi er sånn sett en imitasjon av naturen. Den er inspirert av naturens flyt av ressurser, prosesser, og systemer, slik de er utviklet gjennom milliarder av år.

Andreas R. Graven, Prosjektleder i BIOSIRKEL, Gro Bjerga i NORCE., Gro Bjerga, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

Prosjektleder i BIOSIRKEL, Gro Bjerga i NORCE.

Naturen er ikke bare en modell, men også målet. Naturen har en tålegrense, og fremtidens løsninger må enten gi mindre klima- og miljøavtrykk enn dagens, og aller helst nøytrale eller positive bidrag.

Når det biologiske mangfoldet presses, så reduseres jordens evne til å ta opp CO2, som er viktig for å dempe effektene av klimautslipp.

Næringslivet kan kapitalisere på en sirkulær økonomi. Bærekraft gir konkurransekraft. Insentivene er tydelige. EU har lagt frem en taksonomi som skal styre investeringer i klima- og miljøvennlige løsninger. Kapital vil gå til de løsningene som ikke gir negative effekter på naturen, og aller helst gir positivt bidrag til miljømål.

Taksonomien er EUs måte å håndtere finansiell risiko på. Det er risiko knyttet til teknologi som ikke er utprøvd å stor skala, som behøver mer forskning og utvikling, og hvor eksisterende regelverk kan være en hemsko.

Potensialet i en regional sirkulær bioøkonomi

BIOSIRKEL skal bidra til å utløse potensialet i en regional sirkulær bioøkonomi, ved å vise at løsninger kan være både miljøvennlige og konkurransedyktige.

BIOSIRKEL skal koble aktører som har råstoff med de som har metoder for å omdanne disse - og aktører som trenger nye råstoff. Målet er å finne gevinster, bidra til verdiskapning, og samtidig ta ned klima- og miljøavtrykket. Da må vi sikre at vi har riktig kompetanse, riktig teknologi - i riktig skala - slik at vi lykkes med samarbeidet. 

Det tverrfaglige prosjektet vil videreutvikle næringsrelevant kompetanse, innovasjon og teknologi for å utvikle bærekraftige verdikjeder på tvers av sektorer.

Vi må blant annet sikre at vi kan måle bærekraft, og bruke det til mer enn bare rapportering. Vi ønsker å bruke det som et beslutningsverktøy for å rette FoU-innsats mot det som krever optimalisering, og for å veie ulike løsninger.

Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert på forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev