Regn
Agenda

Klimarisiko

Alle står i fare for å bli rammet av klimarisiko – det være seg kommuner, næringsliv eller privatpersoner. Ikke minst gjelder det å være godt forberedt på klimaendringene, slik at det er mulig å minimere risikoen. For det er ingen tvil om at endringene i klima vil ramme oss, og gi mer regn, høyere temperaturer – i sum flere episoder med ekstremvær som øker risikoen for oversvømmelser, flom, ras og skred.

Thumbnail regn oversvømmelse colourbox OK
Pingvin besøk Filchner

Prosjekter

Forskningstema

Aktuelt