Regn
Agenda

Klimarisiko

Alle står i fare for å bli rammet av klimarisiko – det være seg kommuner, næringsliv eller privatpersoner. Ikke minst gjelder det å være godt forberedt på klimaendringene, slik at det er mulig å minimere risikoen. For det er ingen tvil om at endringene i klima vil ramme oss, og gi mer regn, høyere temperaturer – i sum flere episoder med ekstremvær som øker risikoen for oversvømmelser, flom, ras og skred.

Vi blir stadig mer sårbare for ekstreme vær- og klimahendelser. NORCE utvikler løsninger for å forutse og håndtere klimarisiko.

Det kan være helt avgjørende for mange å vite om sommeren blir kald og regnfull, eller om vi får en varm tørkeperiode. Les mer Seasonal Forecasting Engine - selve motoren i sesongvarslingen til NORCE.

Lurer du på hvordan sommerværet blir?
Thumbnail regn oversvømmelse colourbox OK
(Foto: Colourbox)
Potensialet for sesongvarsling er enormt. Nå som værvarslingsmodellene er blitt bedre, er vi i stand til å gi bedre sesongvarsler enn før
– klimaforsker og meteorolog Erik Kolstad i NORCE.
(Foto: Colourbox)
Pingvin besøk Filchner
Bilde tatt ved Filchner-Ronne. (Foto: Svein Østerhus)

I Antarktis forsker NORCE på om det finnes tippepunkt i det antarktiske klimasystemet som vil føre til hurtig og uventet smelting av isen. Av og til kommer den nysgjerrige lokalbefolkningen – pingvinene - på besøk, og kan studere forskerne i dagevis. Her kan du lese mer om prosjektet.

Bilde tatt ved Filchner-Ronne. (Foto: Svein Østerhus)

Hva gjør vi?

I NORCE driver vi banebrytende klimaforskning og utvikling av helt nye løsninger for sesongvarsling. I prosjektet Seasonal Forecasting Engine vil vi bidra til å styrke beredskapen i samfunnet og sikre viktig infrastruktur som boliger, veier og kraftforsyning. Våre varsler vil gi sikrere forutsigelser om været inntil tre måneder frem i tid.

Hvis styrtregn er sannsynlig en periode, er det viktig at både kommuner og private får forberedt seg. Eller: dersom våren kommer tidligere - og hvis det blir tørke - kan bøndene varsles og finne løsninger som redder avlinger og dyr.

Vi har, i samarbeid med øvrige forskere i Bjerknessenteret, en ledende nasjonal rolle i utviklingen av og kunnskapen om Den norske klimamodellen (NorESM), med ekspertise i global klimamodellering og klimadynamikk. Dette er en veldig viktig kompetanse for arbeidet med klimavarsling og klimarisiko.

Seasonal Forecasting Engine baserer seg på fem europeiske klimamodeller, deriblant Bjerknessenterets egen varslingsmodell NorCPM. Data fra satellitter, modeller og observasjoner puttes inn, og selve «motoren» i prosjektet er de nevnte klimamodeller kombinert medavanserte statistiske metoder. I tillegg brukes maskinlæring til å lære opp modellene til å lete etter systematiske feil som kan rettes opp.

Målgruppen er både offentlig og privat sektor, og vi ønsker å bidra til en styrket risikohåndtering og planlegging i Nord-Europa og i Arktis.

I Norge vil troverdige varsler for mer enn ti dager utvilsomt ha stor betydning for mange bransjer, deriblant energibransjen som er dominert av vannkraft. Sikrere forutsigelser av når og hvor mye nedbør som faller, hvor mye snø som legger seg i fjellet og på breer, eller når og hvor kraftige vårflommene blir, gir store økonomiske fordeler. Sesongvarsling er også relevant for andre sektorer som for eksempel landbruk, fiskeri, samferdsel og turisme. Målet med arbeidet vårt innen klimavarsling, er å møte det økende behovet for avanserte, relevante og anvendte sesongvarsler av vær og hav.

Vi leder eller deltar i følgende sentersamarbeid:


FNs Klimapanel

Formålet med IPCC som ble opprettet i 1988 av Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO) og FNs Miljøprogram (UNEP), er å gi regjeringer på alle nivå vitenskapelig informasjon som de kan bruke til å utvikle klimapolitikk. IPCC-rapportene er også et sentralt bidrag til internasjonale forhandlinger om klimaendringer. IPCC er en organisasjon av regjeringer som er medlemmer av De forente nasjoner eller WMO. IPCC har for tiden 195 medlemmer. Tusenvis av mennesker fra hele verden bidrar til arbeidet i IPCC. IPCC-forskere bruker sin tid til å vurdere tusenvis av vitenskapelige artikler som utgis hvert år. De sammenfatter informasjonen om hva som er kjent om klimaendringene, konsekvensene og fremtidige risikoene, og om hvordan tilpasning og begrensning kan redusere disse risikoer. En åpen og gjennomsiktig gjennomgang av eksperter og regjeringer over hele verden er en viktig del av IPCC-prosessen for å sikre en objektiv og fullstendig vurdering og for å gjenspeile et mangfoldig utvalg av synspunkter og kompetanse. Gjennom sine vurderinger identifiserer IPCC styrken til vitenskapelig avtaler innenfor ulike områder og setter fingeren på der er behov for videre forskning. IPCC utfører ikke egen forskning.

Lenke til FNs klimapanel sin nettside

Prosjekter

Forskningstema

Aktuelt