Alge Hans Kleivdal og Dorinde
Agenda

Bærekraftig akvakultur

Sjøfart og fiske har lange og stolte tradisjoner i Norge. For å få til bærekraftig vekst i årene fremover trenger vi en innovativ, effektiv og miljøfokusert sjømatproduksjon der forskning og industri samarbeider tett.

Fiskestim dykker 3647832
Fiskeanlegg med ringmerd

Prosjekter

Aktuelt