Alge Hans Kleivdal og Dorinde
Agenda

Bærekraftig akvakultur

Sjøfart og fiske har lange og stolte tradisjoner i Norge. For å få til bærekraftig vekst i årene fremover trenger vi en innovativ, effektiv og miljøfokusert sjømatproduksjon der forskning og industri samarbeider tett.

Forskere i NORCE har tatt initiativet til å samle europeiske oppdrettere, fôrprodusenter, teknologileverandører og oppstartsbedrifter i et initiativ for å revolusjonere fôrkontroll i fiskeoppdrettsnæringen.

Les mer om smarte løsninger for bærekraftig vekst til den globale fiskeoppdrettsnæringen
Fiskestim dykker 3647832

Befolkningsvekst og global oppvarming

Befolkningsvekst og global oppvarming av planeten vår krever omstilling, og øker behovet for enda mer mat fra havet. Men for at det skal være forsvarlig å hente ut mer proteiner til både dyrefôr og mat for mennesker, må også de marine ressursene ivaretas på en bedre måte

Fiskeanlegg med ringmerd
Oppdrettsanlegg med ringmerder.
Ved å bli med i dette samarbeidet (iFishIENCi) mellom forsknings- og næringsmiljøer, viser fiskeoppdrettere og deres leverandører en sterk vilje til å oppnå bærekraftig vekst ved å overvinne dagens utfordringer i næringen
– Dominique Durand Koordinator I, NORCE
Oppdrettsanlegg med ringmerder.

Hva er situasjonen?

Befolkningsvekst og global oppvarming av planeten vår krever omstilling, og øker behovet for enda mer mat fra havet. Men for at det skal være forsvarlig å hente ut mer proteiner til både dyrefôr og mat for mennesker, må også de marine ressursene ivaretas på en bedre måte.

Oppdrettsnæringen trenger å løse sine miljøutfordringer med tilførsel av ny kunnskap og kompetanse. Bare gjennom en målrettet satsing - et samarbeid mellom forskning og industri - vil det være mulig å hente ut næringens klare vekstpotensial, og samtidig oppnå effektiv og grønnere produksjon av fisk i oppdrettsanleggene.

Hva gjør vi?

I NORCE løser vi de sentrale og kritisk viktige utfordringer som vi definerer i tett samarbeid med industrien – og som er essensielle for miljø og bærekraft.

Vi leverer banebrytende innovasjoner innenfor digitalisering av oppdrettsnæringen, gjennom nye konsepter der vi blant annet kombinerer tingenes internett og kunstig intelligens med kunnskap om fiskebiologi som befinner seg helt i forskningsfronten.

Vi leverer totalt sett et viktig kunnskapsgrunnlag for «smart» monitorering av fiskevelferd, fiskeatferd, fôring av fisken og miljøet som omgir fiskene. I sum handler det om en styrket kontroll og optimalisering av alle tenkelige produksjonssystemer for fiskeoppdrett.

Vår tilnærming er alltid ny forskning og løsninger som legger til rette for mest mulig effektiv og miljøvennlig produksjon, samt funksjonell bruk av produksjonssystemer som for delvis lukkede og lukkede oppdrettsanlegg. Vi mobiliserer dessuten ny kunnskap for å optimalisere produksjon i RAS og offshore systemer.

I tillegg er opptatt av at forskningen blir lett tilgjengelig og implementerbar for bedrifter. Forenklet opptak og bruk av nye forskningsresultater og produksjonsprosesser i næringen skal derfor også ha et betydelig fokus i vårt arbeid.

Vi leder eller deltar i følgende sentersamarbeid:

  • CSAI - Centre for Sustainable Aquaculture Innovations – et strategisk samarbeidsarena mellom NORCE og UiB

SFI-CtrlAqua: Senter for forskningsdrevet innovasjon om lukkede oppdrettanlegg

SFI-senteret CtrlAQUA skal utvikle nye løsninger til fremme for norsk havbruk og sikre Norges stilling som verdens fremste leverandør av havbrukskompetanse og -teknologi og av bærekraftig sjømat. CtrlAQUA tilgang til flere eksisterende, toppmoderne forskningsanlegg som er godt egnet til forskningsoppgavene. Ressursene er dermed klare til bruk fra starten av, og man slipper en lang innkjøringsperiode.

SFI-senteret CtrlAQUA

Ocean Innovation

Ocean Innovation Catapult (OINC) er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter for effektiv prototyp utvikling og verifisering av nye løsninger for blå vekst og grønn omstilling i havnæringene

Ocean Innovation

Nasjonalt algepilotanlegg på Mongstad

Nasjonalt algepilotanlegg

Prosjekter

Forskningstema

Aktuelt