Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling.

Arrangement

Prosjekter

Kontakt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Telefon
56 10 72 88/56 10 70 00/ansatte NKLM (link øverst på siden)
Epost
legevaktmedisin@norceresearch.no
Besøksadresse
Årstadveien 17, 5009 Bergen
Postadresse
NORCE, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Aktuelt

Publikasjoner

2022