Gå rett til innhold
<
<
Skal svare bedre enn google

Skal svare bedre enn google

Aktuelt

Publisert: 14.02.2024
Oppdatert: 23.02.2024

Veronica Helle

Mange googler symptomer når de føler seg dårlig, og blir skremt av det de leser. Samtidig er det personer som gruer seg til å ta kontakt med helsetjenesten, selv om de burde. Digital selvhjelpsløsning skal gi gode og raske svar.

NKLM, NORCE, Ingrid Hjulstad Johansen, forsker i Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE ønsker å bidra til at folk flest får direkte tilgang til informasjon som er relevant for dem – uten at de må ta kontakt med helsepersonell først., Microsoft Teams image 29, <p>NKLM, NORCE</p>,

Kilde:
NKLM, NORCE

Ingrid Hjulstad Johansen, forsker i Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE ønsker å bidra til at folk flest får direkte tilgang til informasjon som er relevant for dem – uten at de må ta kontakt med helsepersonell først.

– Det er bare noen få symptomer, plager og skader som gjør at man trenger rask helsehjelp. Mye kan vente, og en del tilstander går over av seg selv. Det er mye folk kan ordne opp i selv, hvis de får gode råd som er tilpasset de utfordringene de har, sier Ingrid Hjulstad Johansen, forsker i Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE.

NORCE er en av partnerne i nytt prosjekt som har fått 20 millioner av Forskningsrådet til å lage en digital selvhjelpsløsning. Kristiansand kommune leder prosjektet.

Konkrete råd

Innbyggerne kan beskrive symptomene sine og umiddelbart få konkrete råd om egenomsorg og når de må kontakte helsetjenester. Denne nye løsningen skal blant annet bidra til å gi innbyggere raskere hjelp på legevakten.

Hvis kontakt med helsetjenesten er nødvendig, ledes brukeren direkte til riktig nivå i helsetjenesten. Informasjonen fra den digitale løsningen går dessuten videre til helsepersonellet som skal møte innbyggeren, for eksempel ved legevakten.

I dette prosjektet skal løsningen utvikles for innbyggere i Kristiansand, men målet er at løsningen senere kan brukes av andre legevakter i landet.

– Jeg ønsker å bidra til at folk flest får direkte tilgang til informasjon som er relevant for dem – uten at de må ta kontakt med helsepersonell først, sier Johansen.

NORCE skal sikre det medisinske innholdet i løsningen og bidra til at innovasjonen vil fungere godt både for befolkningen og helsepersonellet som skal forholde seg til den.

– Vi håper å lage en løsning som kan gi god og nøktern informasjon som kan støtte de som trenger det og som kan berolige de som trenger det. Og ikke minst ønsker vi å gi folk et verktøy slik at de kan hjelpe seg selv når det er den riktigste hjelpen, sier Johansen.

I mer enn 10 år har Johansen, sammen med en kollega, hatt fagansvar for Legevakthåndboken som er et digitalt oppslagsverk som brukes av leger som går vakt i kommunehelsetjenesten. Hun har også bidratt i utviklingen av Legevaktindeks som brukes av operatører i legevaktsentralen. I tillegg har hun lang erfaring som legevaktlege og vaktlege og fra forskning på helsetjenester, blant annet i prosjektet RE-AIMED der vi utforsker bruk av kunstig intelligens i beslutningsstøtte.

Støtte til egenhjelp

Det er stort press på helsetjenesten på grunn av økende andel eldre, høyere forventninger til helsetjenestene og mangel på helsepersonell. For at helsetjenestene skal kunne bruke ressurser på dem som trenger det mest, er det avgjørende at de som kan hjelpe seg selv får god nok støtte til å gjøre det.

– Vi er veldig glade for dette, og vi er stolte over tildelingen som innebærer at vi nå setter i gang et viktig og ambisiøst prosjekt som skal føre til bedre tjenester for innbyggerne, sier kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering i Kristiansand kommune, Mette Brevigh Nilsen til Kristiansand kommune.

Hun sier de ønsker å lage en sikker løsning som også kan knyttes til kunstig intelligens.

– Dette vil kunne fange opp både de som kvier seg for å ta kontakt med helsetjenesten og de som har behov for veiledning og persontilpasset råd, sier Nilsen.

Bedre helsetjenester

– Forskning og innovasjon er avgjørende for at vi skal utvikle et godt helsetilbud for befolkningen i hele landet. Prosjektet kan bidra til at du og jeg får bedre helsetjenester selv om vi går inn i en tid med stadig flere eldre og færre til å ta vare på oss, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel til Forskningsrådet.

Det er ønskelig å knytte den digitale løsningen til kunstig intelligens. Dette er noe av det NORCE skal se på sammen med teknologipartnere.

– Ved riktig bruk er kunstig intelligens er et fantastisk verktøy, som kan være med på å øke sikkerheten i løsningen. Vi håper at vi i fremtiden kan bruke kunstig intelligens til å finne nye sammenhenger og lære mer om hva som skiller plager som går over av seg selv fra de som utvikler seg til å bli alvorlige tilstander, sier Johansen.

Hun legger til at de er svært opptatt av at systemet er sikkert. En av prosjektpartnerne er ledende i Norge på sikker håndtering av medisinsk informasjon.

– I tillegg skal jeg sikre at vi gir trygge medisinske råd, sier Johansen.

Målet er å lage en løsning som på sikt kan fungere for alle. Det er flere kommuner enn Kristiansand som har meldt sin interesse for prosjektet og som kan hjelpe med å sikre at løsningen blir nyttig for flere.

Prosjektet heter Helsehjelppiloten: Støtte til egenomsorg og nødvendig kontakt med helsevesenet. Det får støtte fra Forskningsrådets Pilot Helse ordning, og skal bidra til mer innovasjon i de offentlige helsetjenestene og øke samarbeidet mellom næringslivet og offentlig sektor. Prosjektet ledes av Kristiansand kommune. Samarbeidspartnerne er Kraftlauget, Norsk helsenett, Egde og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i NORCE.

Ingrid Hjulstad Johansen

Forsker II - Bergen
ijoh@norceresearch.no
+47 56 10 72 49