Gå rett til innhold
<
<
Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

Aktuelt

Publisert: 28.04.2021
Oppdatert: 22.07.2022

Covid-19 pandemien preget året 2020 og viste at legevaktene er primærhelsetjenestens fremste helseberedskapsinstitusjon.

"I 2020 har legevaktenes viktige samfunnsoppgave blitt tydelig for alle. Covid-19 pandemien har vist at legevaktene er primærhelsetjenestens fremste helseberedskapsinstitusjon".

Dette skriver senterleder Jesper Blinkenberg i lederen til NKLMs Årsmelding 2020.

Mye av NKLMs arbeid i 2020 har vært relatert til covid-19 pandemien. Allerede i februar/mars startet vi registreringen av koronarelaterte henvendelser til legevaktene i Vakttårnprosjektet, og vi har brukt mye tid på å gi legevaktene oppdatert beslutningsstøtteverktøy for covid-19 sykdom gjennom eget oppslag i Legevakthåndboken (lvh.no) og beslutningsstøtteverktøyet "Legevaktindeks" som er en videreutvikling tidligere Telefonråd.

NKLM har ved flere anledninger gitt innspill til Helsedirektoratet om tema som for eksempel prioritering av pasienter for innleggelse ved alvorlig covid-19 sykdom, oppfølging av hjemmeboende med covid-19 sykdom og vurdering av kapasitet i helse- og
omsorgstjenestene, inkludert konsekvenser av nasjonale tiltak.

Et av våre spennende nyprosjekt i 2020 var CONOPRI-prosjektet. Våren 2020 utviklet NKLM, i samarbeid med andre forskningsgrupper i NORCE, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet, et forskningsprosjekt om epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndteringen av covid-19 pandemien i primærhelsetjenesten. Dette prosjektet, CONOPRI, fikk støtte fra Trond Mohn Stiftelse via Forskningsrådet.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev