Gå rett til innhold
<
<
Flest akuttinnleggelser med magesmerter og brystsmerter

Flest akuttinnleggelser med magesmerter og brystsmerter

Aktuelt

Publisert: 18.01.2022
Oppdatert: 08.08.2022

De vanligste innleggelsesdiagnosene for pasienter som legges inn på sykehus akutt fra fastlege eller legevakt er magesmerter eller brystsmerter. Kvinner som legges inn med brystsmerter får sjeldnere påvist iskemisk hjertesykdom enn menn.

privat, , Nyhetssak 180122, ,

Kilde:
privat

De fleste pasienter som legges inn på sykehus akutt legges inn fra fastlege eller legevakt.

I en nylig publisert artikkel fra NKLM har vi funnet at fastleger legger gjennomsnittlig inn 1 av 100 pasienter ved konsultasjoner eller sykebesøk, mens legevaktleger legger inn hver tiende.

Magesmerter (8 %) og brystsmerter (5 %) var de vanligste innleggelsesdiagnosene.

For innleggelser med magesmerter og brystsmerter var vanligste utskrivelsesdiagnose tilsvarende symptomdiagnoser, altså ingen påvist sykdom.

Ved innleggelser med sykdomsdiagnosene pneumoni, appendisitt, hjerteinfarkt og slag var de tilsvarende sykdomsdiagnosene vanligste utskrivelsesdiagnose.

Våre funn viser at akuttinnleggelser fra fastlege og legevakt dekker et vidt spenn av tilstander. Sammenhengen mellom innleggelsesdiagnoser og utskrivelsesdiagnoser påvirkes av flere forhold, blant annet pasientens alder, kjønn og om pasientene henvises fra fastlege eller legevakt.

Jesper Blinkenberg, forsker ved NKLM

Studien er en observasjons-studie der vi har koblet data fra nasjonale helseregistre (Kuhr/HELFO og Nasjonalt pasientregister (NPR) for hele Norge i 2017.

Du kan lese hele artikkelen her: https://rdcu.be/cE42h

Relatert prosjekt

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Kontakt

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev